Siirry sisältöön

Vargstammens förvaltningsplan uppdateras, delta i utvecklandet av lösningar på problem

Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har på internet öppnat ett diskussions-forum som är öppet för alla. Genom forumet har man möjlighet att vara med och delta i utvecklandet av åtgärderna för skötseln av vargstammen genom att berätta om sina egna erfarenheter och presentera sin egen motiverade åsikt.

I arbetet med uppdateringen vill man ta i beaktande lokalbefolkningens åsikter om åtgärderna för skötseln av vargstammen. Målsättningen är, att man via debattörernas interaktion hittar nya synsätt och verksamhetsförslag till skötseln av vargstammen, på problem och förebyggandet av problem. Diskussionen förs på internet, för att så många som möjligt ska kunna delta vid en för sig själv lämplig tidpunkt, oberoende av plats.

I debattforumet går man framåt via fastställande av problem till att fundera över lösningar och byggande av positivitet. Först öppnas diskussionen om ämnet: hurudant är ett problematiskt beteende av varg? Eftersom lokalbefolkningen, folk som bor i områden med vargrevir, är i en särställning vid lösningen av vargproblem, har diskussionsområdena uppdelats gruppvis enligt vargreviren. På så sätt framhävs de inom vargreviren boendes åsikter. Forumet har egna områden också för boende i renskötselområden och för boende ytterom vargreviren.

Både de idéer och tankar som föds via forumet och resultaten av medborgarenkäten som förverkligas i april ligger till grund för de lokala workshops’en som ordnas under hösten 2014 i vargrevirområdena. Målsättningen med workshops‘en är att sammanställa och vidareutveckla åtgärder för skötseln av Finlands vargstam. Målsättningen är att hitta lösningar, med vilka man kan svara på den oro människorna upplever och skadorna samt trygga bevarandet av vargstammen. Utkastet till en ny förvaltningsplan för fastställande av jord- och skogsbruksministeriet blir klart före utgången av år 2014.

Diskussionsforum: www.sudenhoitosuunnitelma.fi

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi