Siirry sisältöön

Utfodring av viltet fortsätter under vintern

Då vintern närmar sig vissnar naturen ner och djurens födotillgång försvåras. Det är bra att påbörja djurens vinterutfodring före snön kommer, så att djuren hittar utfodringsplatserna och deras kroppsystem har tid att anpassa sig till den näring som bjuds.

Den påbörjade utfodringen skall fortgå genom hela vintern ända tills snön smultit bort. Med en rätt placerad utfodringsplats kan man också minska på skador som orsakas jord- och skogsbruket samt skador som orsakas i trafiken.

Små hjortdjur så som dovhjort, vitsvanshjort samt rådjur är typiska objekt för vinterutfodring. Dessutom kommer skogsharen, fältharen samt av fåglarna fasaner och rapphönor mer än gärna till de utfodringsplatser som erbjuds. Utfodringsplatsen ska väljas enligt områden där djuren naturligt uppehåller sig och undvika närheten av livligt trafikerade vägar. Vid valet av plats är det bra att också beakta det, att djuren inte behöver korsa sådana vägar på väg från sina daglegor.

Med en mångsidig näringstillgång tryggas djurens välmående. Från höstens äppelskörd utnyttjar man överskottet i viltutfodringen, likaså rotfrukter, potatis och foderbetor duger bra åt däggdjur. Ytterligare erbjuds spannmål såsom havre samt klöverrikt hö. Åt viltfåglarna erbjuds spannmål samt grus för matsmältningen.

I närheten av fåglarnas utfodringsplats ska det finnas buskar eller annan skyddsväxtlighet, dit fåglarna kan fly då fara hotar. Även småfåglarna har nytta av viltutfodringsplatserna.

Mögligt och annars fördärvad näring ska inte erbjudas åt djuren. Det är också ifrågasatt att ge till exempel gammalt bröd och bulla, som innehåller bland annat jäst. Det kan orsaka allvarliga matsmältningsbesvär och leda till att djuret avlider. Utfodringsplatsens renlighet har betydelse för djurens välmående, och utfodrar man direkt på marken borde platsen varieras en aning.

Extra information

Muuttola, Marko

  • Viltplanerare, Södra Tavastland
  • Vilthushållning och viltvård
  • 029 431 2117
  • marko.muuttola@riista.fi