Siirry sisältöön

Toppjakten på tjäder och orre startar

Vinterjakten på tjäder- och orrtuppar startar den 10 januari och tillåts i begränsad utsträckning fram till slutet av januari. Jägarna uppmanas beakta fågelsituationen i sitt jaktområde och jaga ansvarsfullt.

Vinterjakten på tjäder och orre började för fem år sedan och fångstområdet har varierat beroende på fågelsituationen. Förutsättningen för jakten är att arternas stammar är tillräckligt rikliga.

De senaste åren har tjäderstammens utveckling i norra Finland varit kraftig i synnerhet i Koillismaa samt i östra och mellersta Lappland. Orrstammen har vuxit på ett stort område, från norra Österbotten och östra delarna av Finland upp till mellersta Lappland. Arternas populationsutveckling över tid har varit positiv eller stabil. På dessa områden har man på många ställen konstaterat de högsta tätheterna under vilttriangelinventeringarnas historia.

Toppjakt vintertid på orrtuppar är tillåten i landskapen Norra Karelen och Norra Savolax, i norra delarna av landskapet Norra Österbotten, i landskapet Lappland med undantag för kommunerna Enontekis och Utsjoki, samt i kommunerna Paltamo och Puolanka i landskapet Kajanaland. Jakt på tjädertuppar är tillåten i Norra Karelen med undantag för Nurmes kommun, i norra delarna av landskapet Norra Österbotten, i landskapet Lappland med undantag för kommunerna Enontekis, Utsjoki och de sydvästra kommunerna i Lappland samt i kommunerna Puolanka och Suomussalmi i landskapet Kajanaland.

Vinterjakten är krävande

De rikliga fågelstammarna gör att fler jägare än tidigare har möjlighet att pröva på den traditionella jaktformen. Jaktförhållandena för toppjakt vintertid har varit utmanande på grund av de rikliga snömängderna och korta dagarna, och bytesmängderna har varit måttliga.

– Vid toppjakt tar man sig i allmänhet fram på skidor och spanar efter fåglar som betar i trädtopparna. Det är ofta en utmaning att ta sig inom skotthåll till fåglar som betar i träd, säger jaktchef Mikael Luoma från Finlands viltcentral.

Beakta den lokala fågelstammen i bytesmängderna

Trots att skogshönsfågelstammarna i genomsnitt är starka, kan fågeltätheterna lokalt variera mycket. Jägarna bör reglera bytesmängderna enligt fågelsituationen inom sitt jaktområde.

– I jägarnas ansvar ingår också deras årliga insats vid viltinventeringarna. Också i somras inventerades närmare tusen vilttrianglar. Med hjälp av täckande inventeringsuppgifter säkerställs en hållbar jakt, säger Luoma.

Se jakttiderna (metsastajalehti.fi)

Läs om ansvarsfull jakt på skogshönsfåglar (riistainfo.fi)

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Specialplanerare, Norra Savolax
  • Kartläggning av viltinformation
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi