Siirry sisältöön

Större nöjdhet med skogstjänsterna när viltet beaktas

Skogsvårdsföreningen Lakeus kunder uppskattar tjänster i anknytning till viltvänligt skogsbruk. Enligt en kundenkät ökade erbjudandet av viltvänligt skogsbruk skogsägarnas nöjdhet med arbetsresultatet och villighet att rekommendera skogstjänsterna till sina bekanta.

Enligt enkätresultaten ökade erbjudandet av viltvänligt skogsbruk villigheten hos Skogsvårdsföreningen Lakeus kunder att rekommendera tjänsterna till sina bekanta. De kunder som valt viltvänligt skogsbruk var också nöjdare än genomsnittet med arbetsresultatet i skogen.

Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskogar på ett sådant sätt att skogshönsfåglar och annat vilt beaktas bland annat genom att man sparar viltbuskage, odlar blandskogar eller lämnar fuktiga sänkor utanför skogshanteringen.

– Vi vill betjäna våra medlemmar mångsidigt. Det var intresse från markägarnas sida som fick oss att erbjuda viltvänliga skogsbrukstjänster. Viltvänligt skogsbruk är enkelt att utföra, och förutom skogshönsfåglarnas livsmiljö främjas också den biologiska mångfalden på ett kostnadseffektivt sätt, säger verksamhetsledare Jussi Parviainen från Skogsvårdsföreningen Lakeus.

 

De mest framgångsrika skogsproffsen belönades

Med hjälp av enkäten kartlades förutom kundernas nöjdhet också aktiviteten bland Skogsvårdsföreningen Lakeus funktionärer i fråga om att erbjuda sina kunder tjänster för skogsvänligt skogsbruk. De skogsproffs som fick bäst betyg av kunderna belönades.

– Det lönar sig att ta upp hur man kan beakta viltet, och fråga om man ska spara viltbuskage. Det är mycket möjligt att markägaren är en jägare som är positivt inställd, säger Jussi Myllyniemi, skogsfunktionär i kedjan som fick första pris.

Finlands viltcentral har utvecklat metoder för viltvänligt skogsbruk tillsammans med yrkespersoner inom skogsbranschen. Viltvänligt skogsbruk grundar sig på frivillighet.

– Resultaten från försöket är lovande. Vi tror att de uppmuntrar också andra aktörer inom skogsbranschen att erbjuda sina kunder viltvänligt skogsbruk som ett alternativ. Förhoppningsvis främjar resultaten också efterfrågan på skogsbrukstjänster, säger specialplanerare Marko Svensberg på Finlands viltcentral.

Enkäten genomfördes vintern 2020–2021 bland Skogsvårdsföreningen Lakeus kunder som en del av utbildningsprogrammet Sitra Lab 2, vilket söker naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering. Teamet för främjande av viltvänligt skogsbruk bestod av anställda vid Finlands viltcentral och Östra Finlands universitet.

– Det är lätt att tänka att miljöutmaningar i anknytning till urbaniseringen endast berör städerna, men en mer omfattande granskning av fenomenet visar effekter även utanför tätorterna. En stor andel av skogsägarna är stadsbor, och beröringen med den egna skogen är ofta sparsam. Det är fint att se att man genom försöket hittade en tjänst också för stadsboende skogsägare, med vars hjälp de kan stödja den biologisk mångfalden på ett enkelt sätt, säger Sitra Labs handledare Jaakko Porokoukka.

Enkäten skickades till Skogsvårdsföreningen Lakeus kunder som hade genomfört plantskogsvård eller beståndsvårdande avverkning under åren 2019 och 2020. Totalt inkom 99 svar på enkäten.

 

Tilläggsuppgifter:

Marko Svensberg, specialplanerare, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2108

Verksamhetsledare Jussi Parviainen, Skogsvårdsföreningen Lakeus, tfn 0400 758 890