Siirry sisältöön

Stöd till samarbetsgrupperna i vargrevirområdena

Finlands viltcentral har anställt FD Mari Lyly som planerare för projektet Reviiriyhteystyön kehittäminen (Utveckling av revirsamarbete). Revirsamarbetsgrupperna består av invånare i området. Arbetsgruppernas målsättning är att främja människornas och vargarnas samexistens. I grupperna diskuteras vargsituationen i området och de kan avge utlåtanden som berör jakt på varg. Därtill planerar och förverkligar grupperna förebyggande åtgärder.

I mina arbetsuppgifter ingår att hjälpa och stöda de på vargrevirområdena grundade samarbetsgruppernas verksamhet, berättar Lyly om sitt nya uppdrag.

Vid sidan av arbetet med revirsamarbetet främjar projektplaneraren även andra åtgärder som presenterats i förvaltningsplanen för varg. För närvarande har flera åtgärder och projekt i förvaltningsplanen påbörjats och de framskrider samtidigt som nya åtgärder implementeras.

Lylys verksamhetsort är i Seinäjoki vid Österbottens regionkontor. Projektet är en del av förvaltningsplan för vargstammen i Finland som fastställdes år 2015. Det av Jord- och skogsbruksministeriet och av Finlands viltcentral finansierade projektets målsättning är att informera om samarbetsgruppernas verksamhet mera synligt än tidigare. Man har redan bildat 21 arbetsgrupper på revirområdena. Projektet avslutas i december 2018.

Tilläggsuppgifter: Mari Lyly, mari.lyly@riista.fi, tel. 029 431 2274