Siirry sisältöön

Städning i föreningsregistret närmar sig

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som för föreningsregistret, kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar i januari 2017. Runt 40 000 föreningar från olika håll i Finland riskerar att bli avregistrerade, eftersom de inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995.

Stunden är snart inne för de föreningar som är med på listan att underrätta föreningsregistret om sin fortsatta verksamhet. Hittills har cirka 2 000 föreningar anmält sig.

Om en förening som finns på avregistreringslistan fortfarande är verksam, ska föreningen lämna in en skriftlig anmälan om det till PRS senast den 12 januari 2017. De föreningar som inte anmäler sig trots uppmaningen stryks ur föreningsregistret i januari 2017.

Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. Ett mål i lagen är att bidra till att uppgifterna i föreningsregistret är à jour och göra det möjligt att icke-verksamma föreningar kan avregistreras.

Nyheten på Patent- och registerstyrelsens webbsidan