Siirry sisältöön

Sotka-projektet i full fart

Finlands viltcentral och jord- och skogsbruksministeriet

Livsmiljöer restaureras runt om i landet, nätverket av rastplatser utvidgas och främmande rovdjur jagas effektivare. Målet med projektet Sotka är att trygga sjöfåglarnas framtid.

På våtmarkerna i Jyrkännotko, Vähäjärvi och Saarenjärvi finns redan sjöfågelungar trots att restaureringarna blev färdiga först för ett år sedan. Livsmiljöer på över 100 hektar har återställts genom restaureringar och anläggning av våtmarker. Arbetet med att ta fram planer för ett 730 hektar stort område pågår och målet är att restaurera ett par hundra hektar före vintern.

– Sjöfåglar är en indikator som visar hur våtmarkerna mår – när sjöfåglarna mår bra är de grundläggande frågorna i ordning och naturen blomstrar. Att restaurera livsmiljöer är ett av de viktigaste sätten att stoppa utarmning av den biologiska mångfalden, säger projektchef Mikko Alhainen från Finlands viltcentral.

Två grävmaskiner.

Våtmarkerna förändras under årets lopp. Kosteikkoelämää som publicerades i maj, är en direktsänd video om utvecklingen av en restaurerad SOTKA-våtmark. Var och en kan till exempel sitta hemma i soffan och titta på vadare som trippar omkring på våtmarken eller på änder som simmar bland vegetationen. Läs mera om färdiga SOTKA-våtmarker på projektets webbplats och fråga våtmarksplanerarna om nya planerade våtmarker.

Arbete för änder på flera fronter

Utöver restaureringen av våtmarker siktar SOTKA-projektet till att fånga invasiva främmande rovdjur, minkar och mårdhundar, både i skärgården och på inlandets frodiga fågelvatten. I skärgården finns nya områden med  intensifierad jakt och sjöfåglarnas förutsättningar att häcka är bättre än tidigare. På de frodiga fågelvattnen i inlandet fick projektverksamheten en ny vändning i och med livsmiljöprogrammet Helmi. Enligt Helmi ska Finlands viltcentral och Forststyrelsen organisera jakten efter främmande rovdjur på 80 av Finlands värdefullaste skyddade våtmarker. Den effektivare jakten inleds på förhösten.

Ett ytterligare mål är att skapa ett nätverk av rastplatser längs fåglarnas viktiga flyttvägar. Rastplatserna är viktiga på hösten så att jakten som börjar samtidigt överallt inte får änderna att bege sig på flytt för tidigt. På en bra rastplats finns det rikligt med föda för att änderna ska kunna äta sig mätta före flytten.

– SOTKA-projektet är en helt fantastisk insats för den biologiska mångfalden. Projektet har framskridit väldigt bra och fört samman olika aktörer för att arbeta för en viktig sak. Jägare, fågelhobbyister, markägare och miljö- och jord- och skogsbruksförvaltningen arbetar alla tillsammans för att restaurera sjöfåglarnas livsmiljöer, gläder sig projektchef Heidi Krüger från jord- och skogsbruksministeriet.

SOTKA-projektet, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet, inleddes 2020. Sedan våren 2021 har projektåtgärderna varit en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma Helmi-program, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland. Finlands viltcentral svarar för hur restaureringen av våtmarker och SOTKA-projektet framskrider.

Extra information

Alhainen, Mikko

  • Specialplanerare
  • Internationellt samarbete, projekt, stöd för viltets livsmiljöer
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi