Siirry sisältöön

Skogsfågelbytet minskade med en tredjedel 2014

Antalet jägare har legat på samma nivå de senaste tre åren. Cirka 209 000 jägare jagade småvilt och hjortdjur 2014. Av dem jagade knappt 60 procent skogshönsfågel och cirka 40 procent sjöfågel. Ungefär hälften av jägarna deltog i älgjakten.

Varje år betalar cirka 300 000 jägare jaktvårdsavgiften, men en tredjedel av dem jagar inte alls. År 2014 jagades enligt en preliminär uppskattning småvilt av 182 000 personer, av dessa jagade 117 500 skogshönsfågel och 86 000 sjöfågel. En noggrann beräkning kommer att bli klar i augusti.

Skogsfågelbytet minskade med en tredjedel

Bytet av orre, tjäder och järpe minskade med ungefär en tredjedel jämfört med året innan, bytet av dalripa minskade med tjugo procent. Mest minskade bytet av orre, minskningen var cirka 60 000 individer (från cirka 200 000 till knappt 140 000). Cirka 34 000 tjädrar blev jägarnas byte. Störst var bytena av ringduva (264 000) och gräsand (250 900). Totalt minskade bytet av vattenfågel med över tio procent jämfört med föregående år.

Bland däggdjuren var bytet av skogshare störst (180 000), ungefär lika stort som året innan. Bytet av fälthare (64 000) låg också på samma nivå som 2013. Däremot ökade bytena av mårdhund och räv med över tio procent. Cirka 170 000 mårdhundar och cirka 50 000 rävar fälldes. Enligt Finlands viltcentral blev bytet av älg cirka 39 500 individer, vilket är något fler än året innan.

Var fjärde jägare blev utan byte

Minst en orre lyckades cirka 50 000 jägare få som byte. Ungefär lika många jägare var lyckosamma i jakten på skogshare. Det genomsnittliga bytet för båda dessa arter var tre individer. Det genomsnittliga bytet av ringduva, som jagades av cirka 30 000 jägare, uppgick till nästan tio individer. Bland de jägare som jagade småvilt blev var fjärde utan byte.

Uppgifterna om jakt på småvilt inhämtades genom en urvalsundersökning som riktades till omkring 5 400 jägare i början av 2015.

Bild: Petri Timonen, Naturresursinstitutet

Presmeddelande (Naturresursinstitutet)