Siirry sisältöön

Skicka in en bild på din fällda sädgås

Finlands viltcentral samlar in bilder på fällda sädgäss. Utifrån bilderna görs en bedömning av underart på basis av näbbens färgsättning och huvudets proportioner samt en åldersbedömning utifrån täckfjädrarna.

Bilder på fällda fåglar kan skickas på adressen hanhi@riista.fi.

– Det lönar sig att skicka in bild på alla fällda sädgäss. Viltdata är nyckeln till hållbar jakt och undvikande av onödiga begränsningar, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Målet med insamlingen är att utreda andelen tundrasädgås och taigasädgås av jaktbytet. Bildinsamlingen är frivillig.

I jaktsituationen är identifieringen av gässen av väldigt stor betydelse. Finlands viltcentral erbjuder rikligt med utbildningsmaterial för träning i artidentifiering.

 

Kom ihåg fångstanmälan

Om en fälld sädgås görs en fångstanmälan i tjänsten Oma riista eller per post på den officiella blanketten, som kan skrivas ut från Finlands viltcentrals webbplats. Det rekommenderas att anmälan skickas in utan dröjsmål efter att bytet har fällts. Den lagstadgade gränsen för anmälan är sju (7) dygn.

Sädgåsens båda underarter, dvs. taigasädgås och tundrasädgås, är tillåtet vilt. Eftersom det i jaktsituationer är svårt att skilja på taiga- och tundrasädgås, grundar sig jaktregleringen på en strikt tids- och områdesbegränsning.

– Avsikten är att taigasädgås inte ska fällas i betydande mängder. För att taigasädgåsen, och i synnerhet den häckande stammen i Finland, ska stärkas, är jakt på sädgås fortfarande förbjuden i stora delar av Finland, säger specialplanerare Mikko Alhainen vid Finlands viltcentral.

Jakt på sädgås är tillåten i följande områden: i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kides, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lapinlax, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Ansvarsfull fågeljägare – utbildningssidor (Viltinfo)

Identifiering av tundra- och taigasädgås (finska)