Siirry sisältöön

Skadebaserade dispenser för fångst av järv beviljades till Kajanaland och Lappland

Finlands viltcentral har beviljat dispens för att döda tre järvar. Skadebaserade dispenser har beviljats till Halla och Näljänkä renbeteslag i Kajanaland och till renbeteslaget Käsivarren paliskunta i Lappland.

Avsikten med de beviljade dispenserna är att förebygga att renhushållningen drabbas av särskilt betydande skador. Erfarenheterna från tidigare år visar att det uppkommer mycket skador under vinter- och vårmånaderna, då snöförhållandena är gynnsamma för järven. Den selektiva och begränsade fångsten som möjliggjorts verkställer förvaltningsplanen för järvstammen.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning har man fastställt att den största tillåtna bytesmängden för jaktåret 2020–2021 är åtta järvar. I enlighet med förordningen kan dispenser beviljas endast till det förvaltningsområde som i förvaltningsplanen för järvbeståndet definieras som norra och östra renskötselområdet, där renskadorna orsakade av järv är störst.

 

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi

Tossavainen, Sami

  • Jaktchef, Lappland
  • Områden enligt JL 8 §
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi