Siirry sisältöön

Ringduvor på eltrådarna — ett nytt jaktår börjar

Duvjakten startar måndagen den 10 augusti. Ringduvan är det traditionella kulturlandskapets viltfågel. Den jagas rikligt i hela Europa, och även i Finland har jakten på duvor märkbart ökat i popularitet under 2000-talet.

Ringduvan häckar allt oftare i tätorter och i närheten av bosättning. I dag är den en vanlig syn vid gårdar och i trädgårdar. Stora bestånd samt lätta jaktarrangemang har lyft ringduvan till jägarnas favorit.

Jakt på ringduva är kulturlandskapets jaktform. Fåglarna jagas vid kanterna av åkrar eller från skogsdungar i närheten av åkrarna. Bytet av ringduvor är årligen över 200 000 fåglar.

Jakten kräver inte vidsträckta vildmarker, ännu mindre båtar eller annan dyr utrustning. Jägaren är tyst i gömsle och ringduvorna lockas på skjutavstånd med hjälp av bulvaner. En lyckad jakt kräver ändå förhandsobservationer för valet av den rätta platsen är nyckeln till en lyckad jakt.

Ringduvans riklighet varierar årligen. Bytesmängden är också större under rikliga år. En naturobservatör kan uppskatta rikligheten av beståndet med ringduvor genom observation av antalet fåglar som sitter på elledningarna längs med åkerområdena. Dock bör man komma i håg att odlingsväxten på de enskilda fälten påverkar ringduvans lokala riklighet. Ärter och liggsäd, särskilt vete, är ringduvans favoriter.

Ringduvan får flera kullar under en period, så en del av ringduvorna har ännu häckningen på hälft då jaktperioden inleds. Jakten skall därför inriktas på flockar av ringduvor, som till största delen består av årets ungfåglar och fåglar som avslutat häckningen.

I flockar med ringduvor eller som enstaka fåglar förekommer också den mindre skogsduvan, som är en fredad art. Skogsduvan saknar de vita fläckarna på vingarna. Den skiljer sig också från ringduvan genom sitt sätt att flyga och sina vingslag.

Jakttiden på ringduva fortsätter ända till slutet av oktober. Största delen av duvbytet får man ändå genast i början av perioden. Ringduvorna börjar flytta redan i september, då också jägarnas intresse övergår till annat småvilt så som änder, harar och skogshönsfåglar.