Siirry sisältöön

Med observationer mer detaljerad information om vitsvanshjortbeståndet

Jägarna i sju jaktvårdsföreningars områden börjar registrera sina observationer om vitsvanshjort. Målet är att precisera stamuppskattningarna och stabilisera regleringen av stammen.

Uppskattningen av stammen av vitsvanshjort tar ett nytt steg i samband med pilotprojektet som startar i september 2020. Jägarna i jaktvårdsföreningarna som deltar i piloten registrerar de vitsvanshjortar som de observerar i samband med hjortjakten i tjänsten Oma riista.

Uppskattningen av hjortstammen har utvecklats sedan projektet startade 2017, och observationer som jägarna registrerar har visat sig vara den bästa metoden för precisering av stamuppskattningen.

– Målet med insamlandet av observationer är att få exaktare uppgifter om hjortstammens köns- och åldersfördelning i olika delar av Finland. I samband med detta preciseras också stamuppskattningarna, berättar projektchef Eerojuhani Laine vid Finlands viltcentral.

Observationsdata kommer till jägarnas användning i form av rapporter som upprättas av Naturresursinstitutet i tjänsten Oma riista i olika omfattning, bland annat på nivån för jaktvårdsföreningen och för hela Finland. På så vis underlättas planeringen av jaktbeskattningen i jaktvårdsföreningarna och viltcentralsregionerna – och stabilitet i regleringen av vitsvanshjortstammen uppnås.

De nya tillvägagångssätten ger exaktare uppgifter om hjortar fälls under vaktjakt vid matplatser eller vid sällskapsjakt med drivande hund eller på något annat sätt.

Under piloten utvecklas tjänsten Oma riista utifrån responsen från de deltagande jägarna. Jaktvårdsföreningarna i Sastmola, Borgnäs, Leppävirta-Varkaus, Lempäälä, Sankt Mårtens, Laihela och Jokilääni deltar i pilotprojektet.