Siirry sisältöön

På Finlands viltcentral Kust-Österbottens område får det jagas fem lodjur

Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning för jaktåret 1.8.2020-31.7.2021 fastställt en fällningskvot i Finland om maximalt 307 st. lodjur. Av detta antal har det på Finlands viltcentral Kust-Österbottens område beviljats dispenser för att fälla fem stycken lodjur. Två stycken får fällas i Närpes samt en per område i Lappfjärd, Vasa och Kronoby. De beviljade dispenserna är riktade till områden med stabil stam där lodjurens kullförekomst enligt Naturresursinstitutet är tätast. Med lodjursdispenserna som beviljats får man inte fälla hona som åtföljs av årsunge.

Naturresursinstitutet har uppskattat att lodjursstammen ökat något och att Kust-Österbottens fullvuxna lodjursstam före jaktårets början 2020/2021 uppgår till 35-50 (i fjol 30-35) st. individer. Motsvarande tal för hela landet uppgår till mellan 2065-2170 (i fjol 1845-1955) djur. Uppskattningen av lodjurens antal baserar sig på rovdjurskontaktpersonernas granskade och i observationsprogrammet Tassu införda ungobservationer. År 2019 uppskattades det röra sig 6-8 st.(år 2018 5-6st.) lodjurskullar i Kust-Österbottens skogar.

Observationer av stora rovdjursföryngringar eller rovdjur som rör sig i närheten av bebyggelse är det bäst att genast anmäla till närmaste rovdjurskontaktperson eller till jaktvårdsföreningen. Kontaktuppgifter finner man på viltcentralens sidor www.riista.fi

Föregående jaktsäsong blev Kust-Österbottens lodjursbyte 2 st. (dispenser var då tillgängliga för 3 st.).             Lodjurets jakttid är 1.12.2020-28.2.2021  (lojakten slutar vid skottår den 29. februari.)

 

Extra information

Pellas, Stefan

  • Jaktchef, Kust-Österbotten
  • Skärgården, stamförvaltning och jakt på sälar
  • 029 431 2311
  • stefan.pellas@riista.fi