Siirry sisältöön

LUKE: Webbinarium om analys av dna från stora rovdjur och utbildningar för insamlare av dna-prover från varg hålls i oktober

Dna avslöjar detaljer om stora rovdjur som man inte kan få reda på genom någon annan metod. Naturresursinstitutet och projektet VargLIFE ordnar i oktober webbtillställningar om dna-analys som är öppna för alla.

Välkommen för att lyssna på hur dna från stora rovdjur undersöks

Dna-analyser görs av alla stora rovdjur i Finland, det vill säga av björn, lodjur, järv och varg. Varför? Hur? Och vad berättar dna om rovdjur? 

I det offentliga webbinariet berättar Katja Holmala, direktör för myndighets- och experttjänster vid Naturresursinstitutet, och Antti Härkälä, forskningsingenjör, hur de stora rovdjurens arvsmassa undersöks och vad man fått reda på av arvsmassan. 

Webbinariet ordnas onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 17.00–18.30. Inspelningen av webbinariet är tillgänglig i två veckor efter tillställningen. 

Anmäl dig
https://www.lyyti.fi/reg/Webinaari_suurpetojen_DNAtutkimuksesta_0616
senaste den 25 oktober. 

Länken kommer att skickas till registranterna dagen före webbinariet. Presentationer i webbinariet är på finska. 

Delta i insamlingen av varg-dna

Vargens dna analyseras från spillning. Spillningsprover samlas in för dna-inventering från början av november till slutet av februari. 

Naturresursinstitutet utbildar frivilliga till en del av nätverket för insamling av vargprover som samordnas av Finlands viltcentral. Nätverket utgörs av frivilliga som rör sig i naturen, såsom jägare och andra naturentusiaster. Utöver insamlare av dna-prover utnämns för varje insamlingsområde åtminstone en ansvarsperson för insamling som delar ut anvisningar och material för insamling av prover till insamlare, tar emot proverna från området och levererar dem vidare för analys.  

De nya utbildningarna ordnas i oktober som utbildningar på webben. Deltagande i en utbildning förbinder dig inte ännu till något. I samband med utbildningen får du veta hur du kan komma igång med att söka och samla prover. 

Utbildningarna är likadana sinsemellan, men de praktiska exemplen i utbildningarna varierar enligt regionalt fokus. Du kan delta i vilken utbildning som helst, oavsett var du bor. 

Anmäl dig senast två dagar före utbildningar! 

Tisdag 12.10.2021 klo 18.00–19.30, exempel från västra Finland, https://www.lyyti.fi/reg/DNAkeraajakoulutus_3523
Torsdag 14.10.2021 klo 18.00–19.30, exempel från östra Finland, https://www.lyyti.fi/reg/DNAnaytekeraajakoulutus_0971
Tisdag 19.10.2021 klo 18.00–19.30 utbildning på svenska, https://www.lyyti.fi/reg/Insamlingen_av_vargdna_3259 

Länken kommer att skickas till registranterna dagen före utbildningar. 

Utbildningarna spelas in och inspelningen är tillgänglig i två veckor efter utbildningen.