Siirry sisältöön

Luke: Naturresursinstitutet utvecklar processerna och informationstjänsterna för vargmärkning – ett år paus i GPS-märkningarna

Efter störningar och avbrott i datakommunikationerna i höstas och till följd av responsen på dessa har Naturresursinstitutet beslutat att vidta åtgärder för att avhjälpa situationen. Genom att avbryta GPS-märkningarna för ett år kan institutet rikta in personresurser och ekonomiska resurser på att utveckla såväl informationstjänsten som processerna för vargmärkning.

– Vi märker inga vargar med GPS-kragar under våren 2020 och inga positionsdata om märkta vargar visas efter slutet av februari 2020. Den nya tjänsten ska lanseras hösten 2021, säger forskningschef Katja Holmala på Naturresursinstitutet.

Vargar har märkts i Finland för forskning och beståndsberäkningar sedan 1990-talet. Positionsdata om de GPS-märkta vargarna har använts för forskning samt visats för allmänheten på webben på riistahavainnot.fi från hösten till slutet av februari. Avsikten har varit att förebygga vargangrepp på hundar.

Avbrottet påverkar inte beståndsberäkningen i mars 2020

Att märkningen avbryts för ett år påverkar inte noggrannheten i den beståndsberäkning som publiceras härnäst, gällande läget i mars 2020. Den sammanställs utifrån revirdata från vargar som märktes våren 2019.

– På grund av avbrottet kommer vi inte att få revirdata från GPS-sändare för beståndsberäkningen 2021. Meningen är att kompensera det genom att öka fältarbetet samt insamlingen och analyserna av dna-prover, säger forskningsprofessor Ilpo Kojola.

Dna-tekniken gör det möjligt att identifiera vargindivider. Dessutom kan man kartlägga revirgränser, följa unga strövargar och fastställa släktskapsförhållandena mellan individer som påträffas i ett revir.

Respons från användarna

Naturresursinstitutet kommer att samråda med sitt kontaktnätverk bland annat för att definiera användningsområdet för den nya informationstjänsten. Dessutom görs en enkät om användarnas erfarenheter av den nuvarande tjänsten och synpunkter på framtida behov.

Informationstjänsten och processerna kommer att utformas i huvudsak under innevarande år och de tekniska lösningarna byggs upp under 2021. Avsikten är att ta fram en tjänst som är optimal för sin funktion.

Mer information:

  • Specialforskare Katja Holmala, 0295327206, katja.holmala@luke.fi
  • Forskningsprofessor Ilpo Kojola, 0295327411, ilpo.kojola@luke.fi
  • Programdirektör Sirpa Thessler, 0295326582, sirpa.thessler@luke.fi