Siirry sisältöön

Luke: Fina ökning i lodjurstammen

Enligt de senaste uppskattning av stammen har antalet lodjur ökat 4 procent jämfört med förra året. Före jaktsäsongen 2021/2022 finns det uppskattningsvis 2 155–2 280 lodjur äldre än ett år i Finland.

– Förklara ändringarna i antalet kullar finns bara inom några få områden av Finlands viltcentral: ökning i Uleåborg (utanför renskötselområdet) och Nyland, och minskning i Södra Savolax. I övriga delar av landet har antalet lodjur förblivit mest på samma nivå som i fjol, berättar programdirektör Katja Holmala från Luke.

Uppskattningen av stammen utgår från observationer av familjegrupper under tiden 1.9.2020–29.2.2021 registrerade av rovdjurskontaktpersoner och forskning om lodjurs biologi. I alla lodjursobservationer ingick totalt cirka 3 600 syn- och spårobservationer av familjegrupper, vilket är cirka 30 procent mer än under motsvarande period 2019–2020.

I uppskattningen ingår inte observationer av familjegrupper från Åland. Inte heller en uppskattning av antalet ungar födda i maj och juni 2020 ingår.

Antalet lodjur och familjegrupper presenteras närmare i Lukes rapport: Lodjursstammen i Finland 2021 (på finska) (Jukuri.fi).

Utgående från observationer av familjegrupper uppskattas cirka 388–428 kullar ha observerats i 2020, vilket är tre procent högre än i 2019.