Siirry sisältöön

Locka inte björnar med föda

Björnar är hungriga när de kommit ut ur idet. Deras fettreserver har förbrukats under den långa vintervilan, och på förvåren är det en utmaning att hitta föda i naturen. Därför kan björnar söka delikatesser i närheten av mänsklig bebyggelse. Men det går att förebygga björnbesök på gårdsplaner.

Man ska inte vänja björnar vid närheten till människor genom att närma sig djuren eller mata dem till exempel för fotografering. Det bästa sättet att förebygga björnbesök på gårdsplaner är att avlägsna lockande föda. Björnen har ett utmärkt luktsinne, med vilket den effektivt letar upp födoobjekt. Städning och kontroll av gårdsplanen och dess omgivning kan man göra i god tid innan björnarna kommer ut ur sina iden.

Om en björn rör sig på gården ska den absolut skrämmas bort så fort som möjligt. Det kan man göra tryggt och säkert inifrån huset, till exempel genom att skramla med en kastrull eller ropa. Om björnen inte avlägsnar sig från gården, eller om den orsakar fara, ska man ringa nödnumret 112.

 

I områden med björn är det bra att komma ihåg följande fem anvisningar:

  • Se till att fåglarnas matplats hålls städad, och sluta mata fåglarna före utgången av mars.
  • Skydda husdjurens mat, så att björnar inte kan komma åt den.
  • Kontrollera att avfallskärl eller kompost inte är lätt tillgängliga för björn. Undvik att slänga matrester i avfallskärl.
  • Gräv inte ner avfall på gården.
  • Ha inte åtel för små rovdjur i närheten av gården (kom ihåg att användning av åtel är tillståndspliktig verksamhet).

 

Anmäl björnobservation

Det lönar sig att anmäla alla björnobservationer till områdets rovdjurskontaktperson. Särskilt viktiga är kullobservationer, eftersom uppskattningen av björnstammen görs huvudsakligen utifrån kullarna. Enligt Naturresursinstitutets senaste stamuppskattning finns det i Finland 2 300–2 500 över ett år gamla björnar.

Kontaktuppgifter till rovdjurskontaktpersonerna