Siirry sisältöön

Klart fler jaktlicenser för hjortdjur

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för det nya jaktåret. För höstens och vinterns jakter har beviljats 52 771 jaktlicenser för älg, 36 191 licenser för vitsvanshjort, 169 licenser för dovhjort och 18 för skogsren. I regel berättigar varje licens till ett vuxet djur eller två kalvar.

För både älg och vitsvanshjort beviljades i år ungefär en fjärdedel fler jaktlicenser än i fjol. För älg beviljades fler jaktlicenser i alla viltcentralsregioner än i fjol. Relativt sett var ökningen störst i regionerna Lappland, Österbotten, Norra Karelen och Södra Tavastland. Under jakten i fjol höstas fälldes cirka 49 700 älgar och 32 200 vitsvanshjortar.

Enligt Naturresursinstitutets beräkningar har älgstammen vuxit på många håll i landet. Målsättningarna för älghushållningsområdena siktar på mellan 65 000 och 89 000 älgar i vinterstam för landet som helhet. Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar fanns det mellan 79 000 och 103 000 älgar kvar efter föregående jaktsäsong. Syftet med jakten i höst är att reglera älgstammen till den målsatta nivån.

Vitsvanshjortarna är utpräglat koncentrerade till viltcentralsregionerna Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Södra Tavastland och Norra Tavastland. Syftet med höstens jakt är att minska på stammen, i synnerhet för att bryta den stigande trenden för trafikolyckorna med hjortar.

Beviljade jaktlicenser för hjortdjur jaktåret 2017-2018, med fjolårets siffror som jämförelse.

 

Nya jakttider för hjortdjuren träder i kraft

De nya jakttiderna för de licensbelagda hjortdjuren träder i kraft före det nya jaktåret. Till de viktigaste nyheterna hör att älgjaktens inledning senareläggs i större delen av landet till den andra lördagen i oktober och att det blir tillåtet med vaktjakt före den egentliga jaktsäsongen.

I kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki är älgjakt tillåtet 1.9-15.9 och 14.10-30.11, och i kommunerna Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå och Övertorneå 1.9-15.9 och 14.10-31.12.

I övriga delar av landet får älg jagas 14.10-31.12 och vitsvanshjort 30.9-31.1.

Utöver de ovannämnda tiderna är – utom i kommunerna i landskapet Lappland – vaktjakt på älg tillåtet vid åker från 1.9.2017 och vaktjakt på vitsvanshjort likaså tillåtet från 1.9.2017.

 

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta de regionala jaktcheferna. Kontaktuppgifterna finns på adressen https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter.