Siirry sisältöön

Jaktsäsongen närmar sig – säkerheten tränas upp på skjutbana

I augusti börjar ett nytt jaktår, och senast nu är det dags för jägarna att plocka fram vapnen ur skåpen och åka till skjutbanan. Genom träning stärks rutinerna för säker vapenhantering.

Varje jägare behöver några träningspass på en skjutbana. En träff med hagelgevär grundar sig till stor del på muskelminne och rutin, vilka måste tränas upp igen efter en paus. För att träffa med gevär däremot krävs träning av ren avfyrning, för att man i en jaktsituation inte ska rycka av skotten. Samtidigt försäkrar man sig om att geväret är inskjutet. Och viktigast av allt är att man genom träning på skjutbana repeterar rätt och säker vapenhantering, vilka är första prioritet för varje jägare.

För den som nyligen har avlagt jägarexamen eller har endast lite skjuterfarenhet rekommenderas deltagande i utbildningen ABC för jaktskytte. Kursens innehåll och kurskalendern finns på adressen  metsastajaliitto.fi/metsastajalle/metsastysammunnan-abc (Metsästäjäliitto)

Den undantagslag som på grund av coronan utfärdades år 2020, genom vilken skjutprovens giltighet förlängdes med ett år, upphör att gälla den 31 juli 2021. Nu är det dags för varje jägare att kontrollera det egna skjutprovets giltighet. Om den har löpt ut eller löper ut under den kommande jaktsäsongen, lönar det sig att avlägga skjutprovet i god tid. Till hösten kan man förvänta sig köer, eftersom antalet personer som behöver avlägga skjutprov torde vara det dubbla jämfört med ett vanligt år. Platser och tidpunkter för avläggande av skjutprov.

 

Extra information

Mikkola, Marko

  • vik. Jaktchef, Norra Tavastland
  • Jägartjänster
  • 029 431 2282
  • marko.mikkola@riista.fi