Siirry sisältöön

Jaktsäsongen för ringduva startar

Jakten på ringduva startar torsdagen den 10 augusti. Bytesmängden har under en lång tid ökat stadigt och ringduvan är nu Finlands talrikaste bytesart.

Bytesmängden har de senaste åren ökat till över 300 000 ringduvor per år. De största mängderna ringduvor fälls i södra och västra Finland. Arten har anpassat sig väl till det förändrade odlings- och kulturlandskapet och ringduvor är nuförtiden en vanlig syn också på gårdar och i trädgårdar i tätorter.

Ringduva.
Bild: Hannu Huttu

Jaktsäsongen för ringduva är kort och intensiv, eftersom den största delen av ringduvorna flyttar söderut redan i september.

Förbudet mot användning av blyhagel i närheten av våtmarker påverkar jakten

Sommaren 2023 trädde förbudet mot användning av blyhagel i och nära våtmarker i kraft. Blyhagel får inte användas närmare än 100 meter från vattendrag och våtmarker, och förbudet gäller all jakt. Trots att duvjakt i allmänhet bedrivs invid åkrar på torra land, måste jägarna komma ihåg att beakta säkerhetsavstånden.

Ringduvan är en liten och lätt fågel och det går bra att skjuta den med till exempel stålhagelpatroner.

Inrikta jakten på fåglar i flock

De rikliga stammarna och enkla jaktarrangemangen har gjort ringduvan till jägarnas favorit. För jakten krävs inga vidsträckta vildmarker eller dyr utrustning. Ringduva jagas vid kanten av åkrar eller från skogsdungar i närheten av åkrarna.

Ringduvan kan få flera kullar under en sommar, vilket innebär att en del ringduvor fortfarande häckar när jaktsäsongen startar. Jakten bör inriktas på ringduvor i flock, eftersom de består av ungar och fåglar som avslutat häckningen.

I ringduvsflockar, eller som enskilda fåglar, kan man också påträffa den fredade skogsduvan. Den till storleken mindre skogsduvan saknar de vita fläckarna på halsen och har ett annorlunda flygsätt.

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi