Siirry sisältöön

Jakten på skogshönsfåglar startar – rekordmycket hönsfåglar

Jakten på skogshönsfågel startar på fredag. Jakttiderna är i många områden längre än i fjol.   Orsaken är fågelstammarnas gynnsamma utveckling.  Jägarna uppmanas beakta fågelsituationen i sitt jaktområde samt jaga ansvarsfullt och säkert.

Jakttiderna för skogshönsfåglar regleras i jaktförordningen. Höstjakten på tjäder, orre och järpe kan pågå tre månader, från den 10 september till den 10 december, såvida inte jord- och skogsbruksministeriet förkortar jaktperioden genom en förordning. Perioderna för jakt på skogshönsfågel begränsas årligen på grund av de kraftiga variationerna i stammarna.

– Skogshönsfåglarnas häckningar har lyckats bra och fågelstammarnas långsiktiga utveckling har i huvudsak varit stabil eller på uppgång, säger jaktchef Mikael Luoma vid Finlands viltcentral.

Tjäder- och orrstammarnas utveckling har under en lång tid varit stabil eller på uppgång i nästan hela landet. Höstens jakttider är i största delen av landet två eller tre månader. Tjäderjakt tillåts i år för första gången på länge i hela Nyland och Egentliga Finland 10–30.9.

Utvecklingen av järpstammen har huvudsakligen varit stabil i de södra delarna av Finland, men något nedgående längre norrut. I södra delen av landet är jakttiden för järpe huvudsakligen tre månader. Från Kajanaland norrut är jakttiden förkortad till två månader och längre norrut i Lappland till en månad.

Dalripstammen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena med undantag av Övre Lappland. I Norra Lappland är dalriptätheten på genomsnittlig nivå för tuppinventeringshistorien och jaktsäsongen pågår till slutet av mars. I södra delen av Norra Lappland, i Östra Lappland och i Koillismaa har stammen vänt uppåt under de senaste tio åren och på dessa områden pågår jakttiden till slutet av oktober. I år blev stammen av dalripa rikligare också på många andra områden.

Vinterjakt på tjäder- och orrtuppar är tillåten från centrala delarna av Finland och norrut i januari, med några undantag.

 

Observera lokala variationer och säkerhet

Trots att skogsfågelstammarna i genomsnitt är starka, kan fågeltätheterna lokalt uppvisa stora variationer. Jägarna bör reglera bytesmängderna enligt fågelsituationen i jaktområdet.

– Förra säsongen tog jägarna sitt ansvar, och bytesmängderna hölls på en rimlig nivå. I ansvarstagandet ingår också jägarnas årliga insats i viltinventeringarna. Också i sommar inventerades cirka tusen vilttrianglar, med en linje på sammanlagt nästan 12 000 kilometer, säger Luoma.

– Med hjälp av täckande inventeringsuppgifter säkerställer man jaktens hållbarhet, eftersom jakttiden kan regleras enligt den aktuella fågelsituationen, berättar Luoma.

Under själva jakten är det viktigt att tänka på säkerheten för andra jägare och personer som rör sig i naturen.

Jakttider

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi