Siirry sisältöön

Jakten på sjöfågel startar

Andjaktsäsongen startar den 20 augusti. Vid sjöfågeljakt ska de nya begränsningarna, såsom förbud mot skymningsjakt, beaktas. 

Jakten på sjöfågel startar den 20 augusti klockan 12.00 och fortsätter fram till slutet av december. Då är det tillåtet att jaga gräsand, kricka och knipa, samt årta, bläsand, stjärtand, skedand och vigg.

Jakten på alfågel, storskrake och småskrake startar den 1 september. Dessutom har åkerjakt på grågås och kanadagås pågått sedan den 10 augusti. Från och med den 20 augusti klockan 12.00 är jakt tillåtet också i vattenområden. Jakt på grågås är tillåten endast på ett bestämt kustområde och en dygnskvot på två fåglar gäller.

Förbud mot skymningsjakt

Förbudet att jaga sjöfåglar, änder och gäss, börjar en timme efter solnedgången och slutar en timme före soluppgången. Till exempel i Uleåborg går solen den 20 augusti ner klockan 21.23, varvid jakt är förbjuden från klockan 22.23. I Uleåborg får jakten den 21 augusti starta klockan 04.21, en timme innan solen går upp 05.21. Tidpunkterna för soluppgång och solnedgång varierar avsevärt i olika delar av landet. Ett behändigt sätt att kontrollera tidpunkterna för soluppgång och solnedgång i sitt jaktområde är att använda Meteorologiska institutets webbplats eller väderapp.

Man måste känna igen fågelarten innan man skjuter, och alltid beakta andra jägare, naturen och bosättning. Vid mulet väder kan ljuset vara otillräckligt redan innan den lagenliga jakten upphör. Då rekommenderas att jakten avslutas så att artidentifieringen inte äventyras. Det är dock tillåtet att söka, avliva och omhänderta en skadad sjöfågel till och med mitt i natten.

Jakten ska inriktas på rikliga arter

Många stammar av sjöfågelarter som trivs vid frodiga fågelvatten har minskat. Enligt inventeringar som har koncentrerats till Södra Finland har häckningsstammarna i Finland minskat i synnerhet för stjärtand, bläsand, årta, brunand, vigg och sothöna.

Jägare och jakthund på våtmark.
Bild: Tero Salmela

– Jakten ska inriktas på talrika arter, såsom gräsand, kricka och knipa. Dessa är de tre vanligaste bytesarterna bland sjöfåglar, för vilka stammarnas utveckling är mindre oroväckande, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Mikko Alhainen.

Enligt undersökningar är huvudorsaken till minskningen försvagade tillstånd i livsmiljöerna. Trots att jakten inte verkar vara orsaken till att många andfågelarter minskar, bör jägarna ta sitt ansvar för stamskötseln av arterna. Jakten ska dimensioneras enligt viltstammens situation och det stamförvaltningsmässiga målet.

– Restaurering och skötsel av livsmiljöerna stöder sjöfågelstammarna. Tiden som jägarna sätter på viltvård bör flyttas från utfodring till fångst av små rovdjur och restaurering av livsmiljöer för sjöfågelkullarna, tillägger Alhainen.

Finlands viltcentral rekommenderar måttlighet vid användning av spannmål och i synnerhet beträffande bytesmängden, om man utfodrar fåglar i jaktsyfte.

Jakt på sothöna förbjuden i hela landet

Jakt på brunand och nu också på sothöna är förbjuden i hela landet. Det är också förbjudet att jaga ejder på hösten och att jaga alfågel i inlandet. I havsområden är jakt på alfågel dessutom begränsad genom en jägarspecifik byteskvot, som är fem alfåglar per dygn. Jakt på sädgås är tillåten i Norra Finland inom ett separat fastställt område den 20–27 augusti, med strikta begränsningar, samt i Östra Finland i oktober–november inom ett separat fastställt område.

Skyldigheten att göra fångstanmälan gäller för följande sjöfågelarter: sädgås, grågås, bläsand, stjärtand, årta, skedand, vigg, ejder, alfågel, storskrake samt småskrake. Skyldigheten gäller dessutom brunand och sothöna, för vilka ett tidsbegränsat jaktförbud gäller. Jägarna uppmanas registrera alla byten i Oma riista, varvid man inte behöver komma ihåg för vilka arter fångstanmälan krävs och för vilka inte.

Följ med situationen för fågelinfluensa

Fågelinfluensa har förekommit mer än vanligt under sommaren. Jägarna kan med sin verksamhet bidra till att stävja epidemin genom att aktivt följa med fågelinfluensasituationen i sitt egna område och iaktta myndigheternas rekommendationer. Finlands viltcentral uppmanar jägare att följa med uppdaterad information och anvisningar på Livsmedelsverkets webbplats.