Siirry sisältöön

Jakten på sädgås startar i Sydöstra Finland

Jakten på sädgås startar i separat angivna kommuner i sydöstra Finland. Jakttiden är den 1 oktober – 30 november. Med tids- och områdesbegränsningen strävar man efter att inrikta jakten på sädgåsens talrika underart tundrasädgåsen. 

På det jaktområde som är tillåtet i oktober–november är majoriteten av sädgässen tundrasädgäss, vars totala stam i Europa består av cirka 600 000 individer och därmed är tio gånger större än taigasädgåsstammen. Sädgåsens båda underarter, dvs. taigasädgås och tundrasädgås, är tillåtet vilt. Eftersom det i jaktsituationen är svårt att skilja på taiga- och tundrasädgås, grundar sig jaktregleringen på en tids- och områdesbegränsning.

– Avsikten är att taigasädgås inte ska fällas i betydande mängder. För att den häckande taigasädgåsstammen i Finland ska stärkas, är jakt på sädgås fortfarande förbjuden i stora delar av landet, säger specialplanerare Mikko Alhainen vid Finlands viltcentral.

Jakt på sädgås är tillåten i följande områden: landskapet Södra Karelen, kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, landskapet Kymmenedalen, kommunerna Kides, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, kommunerna Itis och Orimattila som hör till landskapet Päijänne-Tavastland samt kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Fångstanmälan och frivillig bildinsamling

Om en fälld sädgås görs en obligatorisk bytesanmälan. Anmälan kan göras i tjänsten Oma riista eller per post på blankett, som finns på Finlands viltcentrals webbplats. Det rekommenderas att anmälan skickas in utan dröjsmål efter att bytet har fällts. Den lagstadgade gränsen för att göra anmälan är sju (7) dygn.

Önskemålet är att en bild på den fällda sädgåsens huvud och vinge skickas till adressen hanhi@riista.fi. Bilderna används för uppföljning av gåsbytets ålders- och underartsfördelning. I meddelandet ska också fångstdatum och fångstkommun anges. Bland alla som skickat in bilder på en fälld sädgås under år 2023 utlottas tre sändande viltkameror.

– Det lönar sig att skicka in bild på alla fällda sädgäss. Viltdata är nyckeln till hållbar jakt och undvikande av onödiga begränsningar, säger Alhainen.

Jägaren ombeds ge sin bedömning av underart i samband med bilden. Målet med insamlingen är att utreda andelen tundrasädgäss och taigasädgäss av jaktbytet.

Finlands viltcentral erbjuder rikligt med utbildningsmaterial för träning i artidentifiering.

Utbildningssidorna Den ansvarsfulla fågeljägaren (riistainfo.fi)

Identifiering av tundra- och taigasädgås (pdf)