Siirry sisältöön

Jakten på lodjur i stamvårdande syfte börjar på söndagen

Den 1 december börjar jakten på lodjur i stamvårdande syfte. Finlands viltcentral har beviljat dispens för fångst av 204 lodjur.

Målsättningen med jakten är att behålla lodjursbeståndets storlek på nuvarande nivå.

Antalet dispenser steg från föregående år. Vid fördelningen av dispenserna betonades områden, där lodjursbeståndet är tätast och stamuppskattningen har vuxit. Under den föregående perioden fick man som byte 180 djur.