Siirry sisältöön

Jakt på orre förbjuden i vinter

Jakt på orre är förbjuden i januari i hela landet. Enligt vilttriangelräkningarna i somras var häckningen inte helt lyckad, varför orrbeståndet har minskat i nästan hela landet. Vinterjakt på orre är tillåten endast sådana år då beståndet är stort och tål beskattning utan risker.

Jakt på orre är alltså förbjuden i vinter, men när beståndet är stort tillåts jakt under tiden 1 – 20.1 i dessa landskap: Österbotten, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. Vinterjakt är tillåten i landskapet Lappland, med undantag för Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. I Södra Finland är vinterjakt förbjuden.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst