Siirry sisältöön

Jägarregistrets ny kontaktinformation

Jägarregistrets kontaktinformation har ändrats sedan 1.1.2015.

Finlands viltcentral för register över jägarna. I registret finns uppgifter om ungefär 370 000 jägare. För registrets tekniska förverkligande och uppdateringen av uppgifterna ombesörjs av Innofactor.

Jägarregistret används vid planering av skolning för jägarna, rådgivning, jaktövervakning, jakt-och viltvårdsverksamhetens praktiska arrangemang samt vid skötseln av övriga till jakt och viltvården hörande övriga uppgifter. Ytterligare används jägarregistret för att utreda totala antalet jägare som betalt viltvårdsavgiften och för uppgörande av annan statistik samt som adresskartotek för att skicka tidningen Jägaren och bankgirokortet för viltvårdsavgiften.

Jägarregistrets kontaktinformation från 1.1.2015:

Öppet vardagar klockan 8–18

Telefonnummer 029 431 2002

E-post adress metsastajarekisteri@innofactor.com

Faxnummer 030 600 2302

Postadress

Metsästäjärekisteri / Jägarregistret
Pb 22
00331 Helsingfors

Att ringa till våra 029-nummer kostar samma som ett vanligt lokal- eller mobiltelefonsamtal.