Siirry sisältöön

Husdjur skyddas med nya metoder

VargLIFE pressmeddelande

Under den förestående betessäsongen testar projektet VargLIFE nya metoder för förebyggande av vargskador på gårdar med djurhållning. Vid sidan av viltkameror och elstängselnät för snabbt skydd, vilka i fjol somras konstaterades fungera bra, tas nu i användning GPS-halsband, med hjälp av vilka man kan följa fårens rörelser.

GPS-halsbanden, som redan används inom rennäringen, är väl lämpade för stora och svårtillgängliga betesområden vid havsstränder och i skärgården. Halsbanden erbjuder skydd för får också på stora skogsbeten, där det är för krävande att underhålla ett rovdjursstängsel. Halsbanden underlättar också den dagliga övervakningen och kontrollen av djuren.

Med hjälp av GPS-halsbanden är det möjligt att följa fårens rörelser till och med var 15:e minut.

– Halsbanden är försedda med mortalitetsfunktion, som meddelar om djuret inte rör sig. Dessutom larmar vissa halsband om djuret rör sig ovanligt mycket, vilket kan tyda på att ett rovdjur rör sig inom betesområdet, säger planerare Jaakko Alalantela vid Finlands viltcentral.

Förutom halsbanden testas under den förestående betessäsongen också olika ljud- och ljuseffekter. En del av gårdsägarna får också möjlighet att testa en skrämselanordning som påminner om en människa och fungerar med lufttryck, en så kallad ”scare mania”. I vanliga fall används sådana för att skrämma bort fåglar och klövdjur, men man har fått goda resultat också vid fördrivning av björnar från biodlingar. Förutom viltkameror har man för att effektivera övervakningen även skaffat batteridrivna övervakningskameror.

 

Byggandet av rovdjursstängsel fortsätter

Vid sidan av skrämselanordningar levereras även denna säsong rovdjursstängsel till gårdar. Finlands viltcentral beviljar rovdjursstängsel förutom inom projektet VargLIFE också med hjälp av årliga anslag anvisade för bekämpning av rovdjursskador.

Rovdjursstängsel beviljas huvudsakligen till fårfarmar, och kriteriet är att värdet på de djur som ska skyddas överstiger anskaffningskostnaderna för stängslet. Ett befintligt stängsel kan också ofta byggas om så det blir rovdjurssäkert. Att reparera ett gammalt stängsel sparar både resurser och arbete vid uppförandet av stängsel.

I fjol somras levererade projektet VargLIFE rovdjursstängsel till elva gårdar. Antalet gårdsbesök för kartläggning av behovet av skydd var det dubbla.

– På sju stycken av de djurgårdar, till vilka rovdjursstängsel levererades, hade vargskada inträffat före besöket, konstaterar Alalantela.

Med projektets hjälp har man skyddat över 1 400 djur, av vilka över 1 100 är får.

Från maj till november i fjol söktes ersättning för fårskador orsakade av varg för totalt 320 får. Majoriteten av skadorna inträffade i Västra Finland och Sydvästra Finland. Under samma period registrerades cirka fem nötkreaturskador.

Under den förestående betessäsongen är planerarna i projektet VargLIFE i kontakt med djurgårdar i vargområden, och gör tillsammans med gårdsägarna upp skyddsplaner för gårdarna. Kontakta planerarna om du är intresserad av att förbättra skyddet av dina djur.

Projektet VargLIFE har publicerat en digital arbetsversion av handboken för förebyggande av skador av stora rovdjur (på finska), med information om förebyggande av skador på husdjur. Handboken uppdateras i takt med att projektet framskrider och uppgifter samlas in. Handboken kan läsas på (susilife.fi).

Mera information om rovdjursstängsel

 

Extra information

Tikkunen, Mari

  • Planerare
  • VargLIFE
  • 029 431 2239
  • mari.tikkunen@riista.fi