Siirry sisältöön

Hundar ska hållas kopplade för att beskydda naturen

Det är nu populärt att röra sig ute i naturen. De som rör sig i naturen ska ta i beaktande, att i naturen lever man nu i en känslig period. Därför ska hundar hållas kopplade och dresseras utan att störa viltet.

Djuren har nu som bäst sin fortplantningsperiod. Däggdjuren har små ungar att sköta om. Skogshönsfåglarnas ungkullar lämnar sina bon senast runt midsommartiden och följer därefter hönan. Särskilt utsatta för faror orsakade av störningar är ungarna till fåglar som häckar på marken och däggdjurens ungar.

En katt eller en hund som springer omkring fritt ute i naturen kan orsaka stor förödelse. På ett ögonblick kan ett fågelrede eller ungkullle ödeläggas. Däggdjurens ungar är också i stor fara. Hundarnas ovillkorliga fasthållningstid har börjat redan i mars och pågår ända fram till den 20 augusti. Även ytterom denna tidsperiod måste man ha markägarens eller jakträttsinnehavararens tillstånd för att hålla hunden okopplad.

Bestämmelserna i lagen gäller för alla sorters hundraser. Undantagna från förbudet är hundar med myndighetsuppdrag, hund yngre än fem månader eller till exempel då apporterande hund används vid jakt på ringduva. Hunden får också med tillstånd av områdets innehavare vistas på gårdsplan eller trädgård eller omgärdat område som är reserverat för hundar.

Också den som rör sig till sjöss ska hålla hunden eller katten kopplad då man tar i land. Det är skäl till att undvika landstigning vid sådan skär och öar som är populära bland sjöfåglarna, för ett sällskapsdjur som inte är kopplat kan orsaka förödelse i naturens ”barnkammare”.

Jaktlagen ger möjlighet till att dressera fågelhund utan att störa viltet. Dressyr av hunden ska ske på område där det inte finns vilt, till exempel på ett fält eller öppen åker. I praktiken betyder dressyr utan att störa vilt till exempel lydnads- eller apportdressyr. Då man rör sig i terrängen skall hunden hållas kopplad eller så att föraren omedelbart kan koppla den.

Enligt lag ska hunden vara kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas. Då en okopplad hund rastas ska den vara inom räckhåll och fullständigt under förarens kontroll. Utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd får en hund aldrig vara okopplad på annans mark.

Också en okopplad katt utan övervakning utanför ägarens eller innehavarens gårdstomt är förbjudet, och tillstånd till det kan inte ges. Om en katt lämnar gårdstomten utan övervakning, är den övergiven.