Siirry sisältöön

Höstens byte rekordstort med 342 björnar

Under björnjaktsäsongen som avslutades i slutet av oktober fälldes i hela landet totalt 342 björnar. Antalet fällda björnar var 37 fler än i fjol. Den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda största bytesmängden för jaktsäsongen var 384 björnar.

Björn jagas utanför renskötselområdet med stöd av dispens i stamvårdande syfte. I år riktades dispenserna kraftigt till områden i östra Finland med tät björnstam. Flest dispenser beviljades i Norra Karelen, där rekordantalet 163 björnar fälldes. I övriga delar av södra Finland fälldes totalt 108 björnar.

På renskötselområdet jagades björn med stöd av kvoten på 95 björnar. Kvoten delas upp i det östra och västra området. Inom renskötselområdet fälldes totalt 71 björnar.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammen i Finland ökat sedan året innan. Förutom i Norra Karelen har en ökning skett också i Sydöstra Finland och i Norra Savolax. Enligt uppskattningen rörde sig i våra skogar före jaktperioden cirka 2 000 över ett år gamla björnar och över 400 ungar. Finlands björnstam uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå.

Tabell över björnbytet 2020 i olika områden (PDF)

Tilläggsuppgifter: Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter

Extra information

Paasimaa, Marko

  • Jaktchef, Kajana
  • Dispenser för stora rovdjur, licensförvaltningschef
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi