Siirry sisältöön

Höjd jaktkvot för östersjövikare

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt jaktkvoterna för gråsäl, östersjövikare, europeisk bäver och utter för jaktsäsongen 2016 – 2017.

I fjol fick östersjövikare jagas i Bottenviken och Kvarken. Då uppgick kvoten till 100 sälar, i år är kvoten 200 sälar. Målet med en höjd jaktkvot är att förebygga skador på det kommersiella fisket och stärka sälens ställning som en värdefull viltart.

Jakten tillåts endast i Bottenviken-Kvarken där populationen betydligt ökat under de senaste åren.  Räkningen i fjol gav vid handen att i Bottenviken lever minst 17 400 östersjövikare. Om jaktkvoten uppfylls, växer populationen långsammare, men tillväxten stannar inte upp. Jakttiderna är 1.9 – 15.10 och 16.4 – 31.5. Jaktlicenserna beviljas av Finlands viltcentral. Under den avslutade jaktsäsongen fälldes 95 sälar.  Sveriges jaktkvot för östersjövikare är 100 djur.

Gråsälens jaktkvot uppgår till sammanlagt 1 050 djur, vilket är samma nivå som i fjol. Kvoten i Bottenviken-Kvarken är 633, i Sydvästra Finland 273 och i Finska viken 144 individer. En kvot på 50 sälar i Bottenviken överfördes till Finska viken där man under de senaste åren använt nästan hela kvoten. I Östersjön lever enligt räkningen ca 40 000 – 50 000 gråsälar. Jaktkvoten för gråsäl började gälla den 1 augusti.

Jaktkvoten för europeisk bäver är 275 och för utter 55, dvs. desamma som för i fjol.

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 16 2338

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Läs pressmeddelandet på jord- och skogsbruksministeriets hemsida