Siirry sisältöön

Hjortdjursjaktens första period inleds

I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski startar älgjakten i början av september. I övriga landet startar vaktjakten på hjortdjur, med målet att minska trafikolyckor och skador på skörden.

Älgjaktens första period inleds i Lappland, Kuusamo och Taivalkoski i början av september. Samtidigt inleds i i övriga delar av landet jakten på älg, vitsvanshjort och dovhjort i form av vaktjakt. I området med riklig stam av vitsvanshjort är det viktigt att hela jaktsäsongen utnyttjas.

Vid vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. För älgens del är vaktjakten begränsad till åkrar.

 

Hösten sätter djuren i rörelse

Det inträffar många kollisioner med vitsvanshjort i områdena med stark hjortstam i södra och sydvästra Finland, där syftet med den förestående jaktperioden på många platser är att minska stammen. Också antalet rådjursolyckor har ökat de senaste åren.

– Det lönar sig att inleda jakten genast när vaktjaktperioden startar i början av september. Målet är att öka hjort- och rådjursbytet under förhösten, så att färre djur är i rörelse under senhösten, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Höstvädret och mörkret ökar risken för hjortdjursolyckor.

– Vitsvanskollisioner är vanligast i oktober–november. Också älgar på väg till vinterbeten är i rörelse på hösten. Dessutom ökar älgarnas och hjortarnas brunsttid djurens rörlighet, säger Körhämö.

På den elektroniska tjänsten (rambol.com) kan man se platserna för de senaste årens hjortdjurskollisioner.

– Vid utfodring av hjortar ska man komma ihåg att inte placera utfodringsplatserna i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt. Höstens äppelskörd ska inte heller dumpas i terrängen, särskilt inte i närheten av en väg, eftersom äppelhögar kan locka djur till vägen. På området med tät vitsvansstam i Sydvästra Finland bör man överlag minska mängden utfodring och endast använda sig av utfodring som lockbete, påminner Körhämö.

 

Full fart på jakten i oktober

Älgjakten i Norra Finland fortsätter den 1 oktober 2022, efter brunstfredningen, och samtidigt startar den egentliga älgjakten också i Norra Österbotten och Kajanaland. I övriga Finland startar den egentliga älgjakten en vecka senare, dvs. den 8 oktober 2022. Älgjakten avslutas i hela landet den 15 januari 2023.

Den egentliga jakttiden för vitsvanshjort startar i hela landet den 24 september 2022 och avslutas den 15 februari 2023. Rådjur får jagas i hela landet under tiden 1.9. – 15.2., men först från och med  24.9.2022 får man använda drivande hund.

 

Tilläggsuppgifter

Regionala uppgifter från regionkontoren: https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

 

Extra information

Körhämö, Jani

  • Jaktchef, Norra Tavastland (Tjänstledighet)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024