Siirry sisältöön

Hjortdjursjakten i början av hösten minskar olycksrisken

Jakten på licensbelagda hjortdjur inleds i början av september. Syftet med jakten i början av säsongen är att undvika trafikolyckor och skador på odlingar. I Lappland, Kuusamo och Taivalkoski börjar älgjaktens första period i början av september. I övriga landet kan älg jagas genom vaktjakt på åker och vitsvanshjort och dovhjort genom vaktjakt även på andra ställen från och med början av september.

Kollisioner med vitsvanshjort förekommer rikligt på områdena med stark hjortstam i södra och sydvästra Finland, där syftet med jaktperioden som nu inleds är att minska stammen.

– Vi rekommenderar att jakten inleds så fort vaktjaktperioden startar i början av september. Målet är att öka hjortbytet i början av hösten, så att färre djur är i rörelse under senhösten, säger jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

Kollisioner med vitsvanshjortar sker främst i oktober-november, då hjortarnas brunsttid ökar deras rörlighet. På hösten sker också många älgkollisioner eftersom älgens brunsttid i september-oktober och flytten till vinterbetet sätter älgarna i rörelse. Dessutom är trafikförhållandena dåliga på hösten till följd av mörker och väderleksförhållanden. På tjänsten http://apps.strafica.fi/hirvi kan man se platserna för de senaste årens hjortdjurskollisioner.

Under vaktjakt är det förbjudet att driva djuren och använda hund. Vid eventuell utfodring av hjort ska man komma ihåg att utfodringsplatserna inte ska placeras i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägavsnitt.

I landskapet Lappland samt i kommunerna Kuusamo och Taivalkoski är älgjakt tillåten 1–20.9, varefter älgarna är fredade under brunsttiden. Jakten fortsätter den andra lördagen i oktober, varvid den egentliga älgjakten startar även i övriga landet. Den egentliga jakten på vitsvanshjort och dovhjort startar sista lördagen i september.

För den kommande jaktperioden beviljades något färre jaktlicenser för älg och nästan en tredjedel fler jaktlicenser för vitsvanshjort än i fjol.  Under höstens och vinterns jakter finns 50 385 licenser för älg och 58 094 för vitsvanshjort. Med en jaktlicens får man i princip fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

– Hjortdjuren är vårt lands viktigaste viltarter och i hjortdjursjakten deltar årligen cirka en tredjedel av Finlands 300 000 jägare. Hjortdjursjakten är viktig för att den ger viltbyte och dessutom har den stort rekreationsvärde och social betydelse, säger Körhämö.

 

Tilläggsuppgifter

Jani Körhämö, jaktchef Norra Tavastland

tfn 029 431 2281

 

Regionala uppgifter från regionkontoren https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/