Siirry sisältöön

Gör inte björnen tam genom att mata

Björnarna har vaknat ur vintersömnen. Man gör många observationer av björn under våren och försommaren, då det i naturen finns sparsamt med föda och björnarna rör sig till och med under den ljusa tiden. Det läraktiga djuret kollar varje år de ”fiskevatten” den konstaterat varit goda. Man får inte locka björnar med föda för att fotograferas med viltkameror, för på så sätt vänjer de sig vid lukten av människan.

Då stugsäsongen nu startar är det skäl att komma ihåg en rätt och noggrann avfallshantering. Bjud inte matrester åt björnen eller ens lockande dofter, för det drar björnen till sig. De som idkar fällfångst har orsak att se till att de fällor som lämnas ogillrade i naturen över sommaren är betesfria, för också det lockar björnar till platsen.

Björnen ska vara rädd för människan

Björnen kan man träffa på var som helst i Finland nuförtiden. Trots sin stora storlek är björnen en ljudlös och obemärkt skymningsvandrare, som tack vare sina utmärkta sinnen vanligen undviker människan. Spår av tassar, stora exkrementhögar, rivna stubbar samt söndrade getinbon är många gånger de enda tecknen som observeras av björnens närvaro. Oftast ser man björn från bilen eller då djuret uppför sig exceptionellt oskyggt.

Observationer av björnar har blivit vardagligare, då viltkameror som fungerar med rörelsesensorer har blivit allt vanligare. Björnen hittar enkelt lockbeten som förts ut i skogen och så har också flera hundra björnar de senaste åren gått framför de obemannade kamerorna runtom i Finland. Björnen är ett läraktigt djur och också med små åtlar kan man vänja björnen vid människolukter. Det här betyder i praktiken det, att björnen inte längre är rädd för människan och avvikande beteende ökar. Man ska under inga omständigheter vänja björnen vid lukten av människa eller domesticera den. Att anlägga åtlar är dispensbelagt och reglerat också beträffande lockbeten.

Anmäl din björnobservation

Björnar som beter sig nyfiket eller likgiltigt mot människan blir man ibland tvungen att fördriva för att bevara skyggheten för människan. Polisen ansvarar för tryggandet av den allmänna säkerheten vid handhavandet av hotande situationer. Till polisens hjälp vid fördrivningsuppdrag fungerar storviltsassistans-tjänstehjälporganisationen (SRVA) som upprättshålls av jaktvårdsföreningarna. SRVA-organisationens utbildade jägare är vana vid att arbeta med björnar. Till sin användning har de hundar och annan för fördrivningen lämplig utrustning. Situationer då man blir tvungen att avliva björn som blivit allt för domesticerad är fortfarande sällsynta.

Björnstammen uppskattas för det mesta på basen av gjorda observationer av ungar. Därför är det viktigt, att alla observationer av ungar blir anmälda till rovdjurskontaktpersonerna. Enligt Naturresursinstitutets senaste uppskattning lever i Finland omkring 1 500 björnar äldre än ett år.

 

10 goda råd om du möter en björn (på finska)

Naturresursinstitutet (Luke) (på finska)

Information om stora rovdjur (på finska)

Bild: Jorma Lehti / Vastavalo