Siirry sisältöön

Förvaltningsplanen för järv fastställd

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt en plan för förvaltning av järv. Järv är det enda stora rovdjuret som inte haft en förvaltningsplan. Planen ska bidra till järvpopulationens tillväxt och utbredning till nya områden samt förebygga skador på ren.

Järvpopulationen har växt på 2000-talet. Vid utgången av år 2013 hade vi ca 230–250 järvar, året innan var antalet ungefär 180–220. I början av 1990-talet uppgick antalet till omkring 80 och i början av 2000-talet ungefär till 120. Populationen har alltså fördubblats på tio år.

Av alla stora rovdjur orsakar järv mest skada på renskötseln. I fjol rapporterades närmare 3 600 järvdödade renar, vilket är nästa tusen renar fler än året innan och nästa tredubbelt fler än år 2011. Skador av järv utgjorde 68 procent av alla skador som stora rovdjur orsakade på renar. Skadorna på renskötseln kostade över åtta miljoner euro i fjol.

Järven har utbrett sig till tre områden. Den lever i huvudsak i fjällområdena i norr och skogsområdena i öst. Ytterligare finns det en population med några tiotals individer i Suomenselkä som etablerade sig där efter 1990-talets utplanteringar. Förvaltningsplanen för järv innehåller tre stamförvaltningsområden: det norra och östra renskötselområdet, det övriga renskötselområdet och skogsfinland. Renskötselområdet har indelats i två områden utifrån antalet skador av järv.

Inom det norra och östra renskötselområdet vill man tillåta en begränsad jakt efter järvar som orsakar stora skador på ren. Ministeriet utfärdar en separat förordning om dispenser. Efter detta följer man upp hur jakten inverkar på antalet skador. Dispenserna beviljas av Finlands viltcentral. Ett ytterligare förslag är att järvar flyttas från det norra och östra området till stamförvaltningsområdet i skogsfinland, vilket kräver dock att tillräckligt många av områdets invånare godkänner flyttningen. Om utplanteringar tas beslut senare.

I planen finns också mål som gäller forskning och uppföljning av populationerna samt internationellt, nationellt och regionalt samarbete. Man vill också informera mer om järven och järvens biologi.

Nyheten på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst