Siirry sisältöön

Förvaltningsplanen för skogsvildrenstammen uppdateras

Skogsvildrenens utbredning till nya områden och preciserade data om artens biologi har skapat behovet av en uppdatering av stamförvaltningsplanen. Intressentgrupperna hörs angående ämnet i höst.

Den gällande förvaltningsplanen för skogsvildren publicerades år 2007. Sedan dess har mycket ny information samlats in om skogsvildrenens biologi, såsom livsmiljökrav, rörlighet, kalvproduktion och dödlighet. Också skogsvildrenstammens situation har förändrats.

Skogsvildren förekommer i Suomenselkä och Kajanaland. Enligt de senaste inventeringarna består skogsvildrensstammen i Suomenselkä av cirka 1 500 individer och i Kajanaland av cirka 720 individer.

-Skogsvildrenen har brett ut sig i synnerhet i Suomenselkä till nya områden i Norra Österbotten, och för att trygga stammens livskraft har man vidtagit åtgärder i enlighet med den gällande förvaltningsplanen. Nu behövs en uppdatering av förvaltningsplanen, säger specialplanerare Annika Herrero vid Finlands viltcentral.

I förvaltningsplanen ges riktlinjer för stamförvaltningsmetoderna och söks metoder att förena viltet med den mänskliga verksamheten. Målet är en stark och livskraftig skogsvildrenstam, som inte orsakar oskäligt stora skador eller problem på sitt utbredningsområde.

-Synpunkterna bland lokala intressentgrupper i områden med skogsvildren kommer att höras under evenemang som ordnas inkommande höst, säger Herrero.

Bild: Milla Niemi

Utkastet till förvaltningsplanen färdigställs våren 2021. Före ikraftträdandet sänder jord- och skogsbruksministeriet utkastet till förvaltningsplanen för utlåtande.

Uppdateringsarbetet som koordineras av Finlands viltcentral utförs som en del av projektet SkogsvildrenLIFE, i samarbete med Forststyrelsen och Naturresursinstitutet. Projektet SkogsvildrenLIFE har som mål att återföra arten till des ursprungliga förekomstområden i södra Suomenselkä.

Ytterligare information om projektet SkogsvildrenLIFE 

Extra information

Luoma, Mikael

  • Jaktchef, Österbotten
  • Hållbar jakt, Förvaltningsplanen för Finlands vargstamm
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi