Siirry sisältöön

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaa päivitetään

Metsäpeuran levittäytyminen uusille alueille ja tarkentunut tieto lajin biologiasta ovat luoneet tarpeen kannanhoitosuunnitelman päivittämiseen. Sidosryhmiä kuullaan aiheesta syksyllä.

Voimassa oleva metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu vuonna 2007. Tämän jälkeen metsäpeuran biologiasta, kuten elinympäristövaatimuksista, liikkumisesta, vasatuotosta sekä kuolleisuudesta, on saatu runsaasti uutta tietoa. Myös metsäpeurakannan tilanne on muuttunut.

Metsäpeuraa esiintyy Suomenselällä ja Kainuussa. Viimeisimpien laskentojen mukaan Suomenselän metsäpeurakannan koko on noin 1 500 yksilöä ja Kainuussa noin 720 yksilöä.

– Metsäpeura on levittäytynyt erityisesti Suomenselän alueella uusille alueille Pohjois-Pohjanmaalle ja kannan elinvoimaisuuden turvaamiseksi on tehty voimassa olevan hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Nyt hoitosuunnitelmaa on tarve päivittää, erikoissuunnittelija Annika Herrero Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Hoitosuunnitelmassa linjataan kannanhoidon menetelmiä ja etsitään keinoja riistan ja ihmistoiminnan yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on vahva ja elinvoimainen metsäpeurakanta, joka ei aiheuta kohtuuttomasti vahinkoa tai haittaa elinalueellaan.

– Metsäpeura-alueiden paikallisten sidosryhmätahojen näkemyksiä kuullaan tulevan syksyn aikana järjestettävissä tilaisuuksissa, Herrero sanoo.

Kuva: Milla Niemi

Luonnos hoitosuunnitelmasta valmistuu keväällä 2021. Ennen voimaantuloaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa hoitosuunnitelmaluonnoksen lausunnolle.

Suomen riistakeskuksen koordinoimapäivitystyö tehdään osana MetsäpeuraLIFE-hanketta, yhteistyössä Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. MetsäpeuraLIFE hankkeen tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle.

Lisäätietoa MetsäpeuraLIFE-hankkeesta 

Lisätietoja

Luoma, Mikael

  • Riistapäällikkö, Pohjanmaa
  • Kestävä metsästys, Susikannan hoitosuunnitelma
  • 029 431 2271
  • mikael.luoma@riista.fi