Siirry sisältöön

Forststyrelsen och Finlands viltcentral: Eliminering av främmande rovdjur i Skärgårdshavet

Systematisk och kostnadseffektiv eliminering av mårdhund och mink i skärgårdsfåglarnas betydelsefulla häckningsområden har under år 2020 utbrett sig till nästan hela södra Skärgårdshavet.  Arbetet stöds av Forststyrelsen och SOTKA-projektet mot de främmande rovdjuren som koordineras av Finlands viltcentral. Ortsborna har tagit emot projektet med öppna armar.

I Skärgårdshavet har man tillsammans med markägare och jakträttsinnehavare bildat skötselområden för systematisk eliminering av mink och mårdhund.

– Målet är att skapa kontinuerligt naturvårdssamarbete som gynnar ursprungsarterna, i synnerhet fågelbeståndet. Yrkesmässig jakt är en lösning på problemet med främmande rovdjur i skärgården, berättar naturskyddschef Pekka Heikkilä från Forsstyrelsen.

Bland ortsbefolkningen har intresset varit stort efter att informationen om hjälp som kan fås för eliminering av mårdhund och mink har nått fram till skärgårdsbyarna.  Många har konstaterat att de under åratal följt med hur antalet främmande rovdjur ökar samtidigt som antalet fåglar minskar.  Under fångstarbetet har ortsborna hjälpt till med båttransporter och lokalkännedom.

– Det allra viktigaste är att ortsborna har möjliggjort fångsten av mink och mårdhund på områden som de förvaltar. På grund av detta har man kunnat skapa förnuftiga fångsthelheter i skärgården, tackar Mikko Toivola som vid Finlands viltcentral koordinerar SOTKA-projektet mot de främmande rovdjuren.

Resurser ut på fältet

I Skärgårdshavet har man länge eliminerat främmande rovdjur med frivilliga krafter. Fångstens effekt har på viktiga områden varit svag.

Eliminering av skador som orsakats av främmande rovdjur har nu lyfts fram bland de viktigaste naturvårdsformerna i skärgården, vilket möjliggör effektiv fångst.  Miljö- och viltförvaltningen har genom samarbete fr.o.m. början av 2020 kanaliserat resurser ut på fältet och fångstarbetet har kunnat utvidgas från skärgårdens yttre zoner mot den inre skärgården.

– I stället för några veckoslut har man nu kunnat lägga mer tid för kartläggningen av de bildade skötselområden och systematiskt genomförande av fångsten konstaterar Tommy Arfman som jägare av främmande rovdjur och ordförande för föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY).

SLHSY ansvarar för det praktiska genomförandet av fångsten inom SOTKA-projektet mot främmande rovdjur och i områden som förvaltas av Forststyrelsen.   Verksamheten kommer att utvidgas ytterligare år 2021.

Nollfångst som mål vid hundjakt

Både mink och mårdhund jagas i Skärgårdshavet med för ändamålet utbildade hundar. Under första projektåret gjorde man ca 500 jaktbesök på öarna.  Fångsten blev 22 minkar och 42 mårdhundar.

– Målet med det kontinuerliga fångstarbetet är att uppnå nollfångst eller en minskning till lägsta möjliga fångstnivå. Om fångsten varje år är jämn från de viktigaste fågelområden, har fångsten ingen effekt, konstaterar Arfman.

I samband med fångsten får man kännedom om förekomsten av små rovdjur i skärgården. Till exempel om stark utbredning av utterförekomsten i skärgårdsområden har man fått nya observationsbelägg.