Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en PLANERARE

Finlands viltcentral söker en planerare för en tids- bunden anställning för tiden 1.8 2019 till 31.7 2020. Planeraren ska arbeta med projektet Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta. Till planerarens uppgifter hör att stöda pilotjaktföreningarna och -jaktlagen som har valts till projektet vid planeringen och realiseringen av jakten på vitsvanshjort. Planeraren ska vara särskilt koncen- trerad på nyttan som jaktföreningarna kan ha av jakten på vitsvanshjort. Pilotföreningarna finns i viltcentralsr-gionerna Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Södra Tavastland och Norra Tavastland.

Till planerarens uppgifter hör:

  • att främst fungera som ett expertstöd för jaktföreningarna som deltar i projektet
  • att stöda jaktföreningarna och jaktlagen vid utvecklandet av praxis för gästjakten och vid försäljningen och förädlingen av hjortkött
  • att delta i arrangerandet av workshopar, evenemang och utbildningar som ansluter till projektet
  • att rent generellt delta i arbetet med att utveckla utnyttjandet av hjort- och rådjursbestånden som en del av Finlands viltcentrals verksamhet

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Fin- lands viltcentrals regionkontor, i första hand i Åbo eller Helsingfors.

Tjänsten förutsätter följande:

  • högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen
  • god kännedom om vilthushållning och jakt
  • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finsk och goda kunskaper i svenska
  • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga samt beredskap för flxibla arbetstider och resor inom projektområdet

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder enligt avtal eller senast den första augusti.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 31 maj kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral / Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Planerare.

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet och sörjer för verkställandet av viltpolitiken samt fullgör de för viltcentralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

Ytterligare information:

Kommunikationschef Klaus Ekman, tfn 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Projektets projektchef Mikael Wikström, tfn 029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi

Jaktchef Mikko Toivola, tfn 029 431 2341. mikko.toivola@riista.fi