Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en PLANERARE

Finlands viltcentral söker en planerare för en tidsbunden anställning för tiden 03/2022–06/2025. Planerarens uppgift är att verkställa åtgärder med anknytning till skyddandet och förvaltandet av vargstammen inom projektet VargLIFE.

Finlands viltcentral främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, verkställer viltpolitiken och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs. Viltcentralen deltar i projektet VargLIFE som koordineras av Naturresursinstitutet. Huvudsyftet med projektet är att lyfta vargstammen till en gynnsam skyddsnivå genom åtgärdshelheter som främjar samexistensen mellan människa och varg. Åtgärderna inkluderar bland annat förebyggande av skador, aktivt informerande om vargen och bekämpning av olagligt dödande.

Till planerarens uppgifter hör:

 • terrängbesiktningar av rovdjursskador, gårdsbesök och rådgivning, DNA-insamling samt att stöda nätverket av rovdjurskontaktpersoner
 • att förebygga skador på husdjur och jakthundar samt metodutveckling
 • att producera utbildningsmaterial och ordna utbildningar för olika målgrupper samt att utveckla samarbetet med intressegrupperna
 • informationsutbyte med sakkunniga och intressegrupper samt att sammanställa webbaserat instruktionsmaterial
 • projektövervakning och rapportering
 • att främja utvecklingsprojekt

Tjänstens placeringsort är enligt avtal Finlands viltcentrals regionkontor i Joensuu eller Kuopio.

Tjänsten förutsätter följande:

 • högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen, eller på annat sätt visad förtrogenhet med de stora rovdjuren, förvaltningen av dem och uppskattningen av stammarna
 • god kännedom om vilthushållning, jakt och rovdjurspolitik
 • neutral inställning till de stora rovdjuren och viltforskningen
 • utmärkta kunskaper i finska; kunskaper i svenska och engelska betraktas som merit
 • samarbets-, förhandlings- och interaktionsförmåga samt beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet

Som merit betraktas även följande: Erfarenhet av förvaltningen av hjortdjur och stora rovdjur, uppskattning av stammarna samt av jakt, erfarenhet av viltkameror, skadebekämpningsmetoder och platsinformationskunnande.

Lönen följer gällande kollektivavtal för branschen och den anställda tillträder den 1.3 2022 eller enligt avtal.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 11.2 2022 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand med brev till Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 HELSINGFORS. Märk kuvertet: Planerare/VargLIFE

Ytterligare information vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi.