Siirry sisältöön

Finlands viltcentral lediganslår tjänsten som viltplanerare i Kust-Österbotten

Verksamhetsområdet omfattar landskapet Österbotten med undantag för kommunerna Storkyro och Laihela. I regionen finns åtta jaktvårdsföreningar.

Till viltplanerarens uppgifter hör rådgivning och planering av vilthushållningen, att stöda jvf:arna, samarbete med intressegrupperna, delta i nationella uppgifter och att sköta separat specificerade offentliga förvaltningsuppgifter. Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Kvevlax.

Tjänsten förutsätter följande:

  • Lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
  • Kännedom om vilthushållning och jakt
  • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska
  • Kunskaper i engelska
  • Förhandlings-, samt samarbets- och interaktionsförmåga
  • Beredskap för flexibla arbetstider och resor inom verksamhetsområdet, vid behov även arbetsresor i övriga delar av landet och utomlands
  • Beredskap att arbeta även inom Österbottens viltcentralsregion
  • Beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation och delta i projekt som utvecklar jvf:arnas verksamhet

Lönesättningen följer i kraftvarande kollektivavtal för branschen och den anställda tillträder enligt överenskommelse eller senast 1.11.2017. Tjänsten inleds med en fyra månader lång provanställning.

Ansökningarna riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 11.8.2017 kl. 16:00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand med brev till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Visstidstjänsten som viltplanerare i Kust-Österbotten.

Ytterligare information: Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi