Siirry sisältöön

Färre dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte

Finlands viltcentral har beviljat 178 dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Antalet dispenser är avsevärt lägre än förra året.

Finlands viltcentral beviljade dispenser för jakt på lodjur i de ansökningsområden på vilka stammen enligt uppskattning är tät och lodjursstammens utveckling är uppåtgående eller stabil.

Dispenser beviljades inte i viltcentralens regioner Kajanaland, Lappland, Kust-Österbotten och Österbotten, där lodjursstammens utveckling enligt stamuppskattningen är nedåtgående eller stammens täthet var avsevärt lägre än i övriga landet.

Dispensövervägandet styrdes av rättsliga avgöranden gällande jakt på lodjur och varg i stamvårdande syfte. Vid behandlingen av dispensansökningarna bedömdes för de olika ansökningsområdena lodjursstammens storlek och beskattningens nivå utifrån Naturresursinstitutets (Luke) material om kullar. Tröskeln för dispens överskreds inte om det i ett område hade registrerats ett eller inget hemområde för en kull på den kullkarta som Luke producerar. Av denna anledning var antalet negativa beslut avsevärt högre än tidigare år.

Den målinriktade jakten på lodjur i stamvårdande syfte som grundar sig på förvaltningsplanen har visat sig fungera väl i Finland. Människornas attityd till lodjur är accepterande och registreringen av observationer som utgör grunden för stamuppskattningen är täckande och kontinuerlig.

Luke uppskattade att det finns 2 150–2 405 över ett år gamla lodjur i Finland före jaktsäsongen. Enligt uppskattningen växte lodjursstammen en aning jämfört med föregående år. Enligt den senaste uppskattningen fanns i Finland över 400 lodjurskullar. Bytet för jakten i stamvårdande syfte förra säsongen var 306 lodjur.

Dispenser för jakt på lodjur i stamvårdande syfte i olika områden (PDF)

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi