Siirry sisältöön

Faktureringsproblemen med jaktvårdsavgiften är lösta

Vid betalningsförmedlingen av jaktvårdsavgifterna för jaktåret 2020-2021 inträffade tyvärr ett fel som innebar att en del av jägarna med avtal om direktbetalning eller e-faktura fick två eller tre fakturor med samma referensnummer. Till somliga med faktureringsavtal skickades ingen e-faktura alls.

För återbetalningen av det överskjutande beloppet postades ett brev med anvisningar till alla de jägare som hade betalat för mycket. Tyvärr skickades brevet också till några jägare som inte hade betalat för mycket. På grund av det här felet återbetalar Jord- och skogsbruksministeriet det överskjutande beloppet till betalarnas konto.

Som bilaga i julinumret av tidningarna Jägaren och Metsästäjä skickades ett inbetalningskort till de jägare som inte hade betalat jaktvårdsavgiften senast på förfallodagen för direktbetalning eller e-faktura.

Jägarregistret betjänar i alla jaktkortsärenden

Mejla registret på adressen metsastajarekisteri@innofactor.com eller ring 029 431 2002.