Siirry sisältöön

Elstängsel skyddar biodlingar mot björnar

Björnar är hungriga när de vaknar ur sin vintersömn, och somliga försöker mätta sin kurrande mage genom att plundra bikupor. Skador på biodlingar orsakade av björn kan förebyggas med elstängsel, vilka bör sättas i funktionsdugligt skick så fort som möjligt, innan björnarna kommer upp ur sina iden.

Finlands viltcentral har i samarbete med Finlands Biodlares Förbund utvecklat metoder för att skydda biodlingarna. Elstängsel har konstaterats vara en fungerande och kostnadseffektiv metod, trots att det medför arbete och utgifter för biodlaren. En björn som har fått en stöt respekterar i allmänhet elstängslet och lämnar bisamhällena i fred.

Ett elstängsel skyddar bisamhällena endast om det underhålls och uppförs korrekt. Det ska underhållas i god tid innan björnarna vaknar, gärna genast i början av april.

– En björn kan förstöra ett bisamhälle också om det har lämnats för nära stängseltrådarna, tillägger biodlingsrådgivare Maritta Martikkala.

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat Finlands viltcentral särskilt bidrag för anskaffning av skyddsmaterial för förebyggande av skador orsakade av stora rovdjur. Med undantag av strömkällan är tillbehören för elstängsel avgiftsfria för biodlaren. Biodlare kan beställa stängselpaket från Farmcomp Oy. Dessutom testar man bland annat användning av ljudskrämmor för förebyggande av björnskador. Förhoppningen är att ljudskrämmorna ska hålla björnarna borta från biodlingen tills man hinner skydda den med elstängsel.

– Det rekommenderas att dispenser i stamvårdande syfte under jaktsäsongen används för björnar som har orsakat skador. I det sammanhanget är samarbetet mellan biodlare och lokala jägare viktigt, konstaterar viltplanerare Kai-Eerik Nyholm från Finlands viltcentral.

 

Björnskador på bisamhällen

Björnar orsakar årligen avsevärda skador på biodlingar. Biodling är en vanlig näringsgren eller binäring, och i Finland finns för närvarande uppskattningsvis cirka tretusen biodlare.

– Alla björnar är inte intresserade av bikupor, men vissa individer specialiserar sig på dem som födokälla. De största skadorna uppstår på våren, när björnarna är hungriga efter vintersömnen, och på hösten, när de tankar näring inför vintersömnen, säger Nyholm.

Skademängderna ökar i områden med flera biodlare eller yrkesodlare med flera biodlingar. En enda björn kan orsaka skador på ett område som omfattar flera kommuner.

När en skada har inträffat ska man genast anmäla den till landsbygdsnäringsmyndigheten på orten. Alla biodlare kan ansöka om skadeersättning. Självriskandelen för ersättningarna är 170 euro.

– Det lönar sig att anmäla skadan också till kartan över björnskador, vilken upprätthålls av Finlands Biodlares Förbund. På så vis kan man vara förberedd i närområdet och skydda bigårdarna med elstängsel innan björnen hittar dem, säger Martikkala.

 

Tilläggsuppgifter

Kai-Eerik Nyholm, viltplanerare, Finlands viltcentral, tfn 029 431 2295

Maritta Martikkala, biodlingsrådgivare, Finlands Biodlares Förbund, tfn 050 303 0890

 

Anvisning för anläggande av skyddsstängsel för biodlingar (mehilaishoitajat.fi)

Riista.fi

Farmcomp