Siirry sisältöön

Egentliga Finlands hjortdjurslicenser är beviljade – Den effektiva hjortjakten fortsätter

För kommande jaktsäsongen 2023 har till Finlands viltcentrals verksamhetsområde i Egentliga Finland beviljats 23777 jaktlicenser för vitsvanshjort, 1332 jaktlicenser för älg samt 43 jaktlicenser för dovhjort. Med en jaktlicens kan man fälla ett vuxet djur eller två kalvar.

I Egentliga Finland finns landets största och mest heltäckande vitsvanshjortstam. Målet är fortfarande att klart minska stammen trots att de beviljade jaktlicenserna minskade med några procent. De lokala variationerna i hjortstammen är stora.

Trots att hjortbytet minskade under den föregående jaktsäsongen med ca 2000 hjortar till 23 000 är det fortfarande osäkert om hjortstammen minskat i landskapet. De beviljade jaktlicenserna för den kommande jaktsäsongen räcker för att fälla över 30 000 hjortar.

Jaktlicenserna för dovhjort har till övervägande del beviljats till Nagu kommundel i Pargas.

Älgstammen har ställvis sjunkit under målnivåerna och antalet jaktlicenser har minskat

Älgjaktlicenserna har minskat från föregående säsong med ca 15 % i Egentliga Finland. På de flesta områden är älgstammen på den målsatta nivån förutom i skärgården och på området söder om Riksväg 1 dvs Åbo- Helsingfors motorväg, där stammen sjunkit under målnivån.

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi