Siirry sisältöön

Dispenserna för lodjur beviljade

Finlands viltcentral har beviljat dispenserna för fångst av lodjur i stamvårdande syfte för jaktsäsongen som inleds den 1 december. Syftet med jakten i stamvårdande syfte är att stabilisera stammens nivå och upprätthålla lodjurets människoskygghet.

Eftersom uppskattningen av lodjursstammen visar en svag ökning är antalet dispenser fler än föregående år. För området söder om renskötselområdet beviljades dispenser för fångst av totalt 320 lodjur. Dispenserna riktades till de områden där lodjursstammen är störst eller uppskattas ha ökat kraftigt sedan föregående stamuppskattning.

Människornas accepterande attityd mot lodjur, det kontinuerliga stamuppskattningssystemet och hanteringen av skador orsakade av lodjur visar att skötseln av den finländska lodjursstammen fungerar. Jakten i stamvårdande syfte möjliggör också att den finländska vildmarkskulturen bevaras.

Naturresursinstitutet uppskattade att det i Finland före jaktsäsongen finns 2 155–2 280 över ettåriga lodjur. Enligt stamuppskattningen ökade stammen med över 100 individer sedan föregående år. Ifjol fanns det i Finland cirka 400 lodjurskullar.

På renskötselområdet har fångst av lodjur varit möjlig från och med den 1 oktober. Finlands viltcentral beviljade en dispens för fångst av lodjur i stamvårdande syfte på renskötselområdet.

Dispenser för fångst av lodjur (pdf)

Tilläggsuppgifter: Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral

tfn 029 431 2104

Jaktcheferna för de olika regionerna, se kontaktuppgifter