Siirry sisältöön

Dispensbeslut för stora rovdjur finns på webbplatsen riista.fi

Beslutet den 8 december 2020 om beviljande av dispens för fångst av fyra vargar i Haapajärvi har väckt debatt i sociala medier och skapat ett stort intresse för dispensbeslut gällande stora rovdjur.

Varje dispensbeslut gällande stora rovdjur görs enligt noggrant övervägande för varje enskilt fall och grundar sig på uppgifterna i ansökningsdokumenten och tillgängliga forskningsdata.

Finlands viltcentrals dispensbeslut är offentliga handlingar. I dispensbeslutsdokumenten anges grunderna för ansökningarna och besluten. Dispensbeslut gällande björn, varg, lodjur och järv finns på webbplatsen riista.fi och publiceras kl. 23.59 dagen efter offentliggörandet av beslutet.