Siirry sisältöön

Det föreslås att älgjakten i Norra Finland tidigareläggs på grund av snörika vintrar

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att jaktförordningen ändras så att älgjakten kan fortsätta i landskapen Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland efter brunsttiden redan från och med den första lördagen i oktober. Vitsvanshjort och rådjur får i sin tur jagas med hund också mellan den 1 och 15 februari. Remisstiden fortsätter fram till den 7 augusti 2020.

Tidiga vintrar och svåra snöförhållanden har under de senaste åren stört älgjakten i Norra Finland. Syftet med den tidigare jakten är att förbättra förvaltningen av områdets älgbestånd. Ändringsförslaget grundar sig på Riksviltvårdsrådets förslag.

Den längre tiden för jakt på vitsvanshjort och rådjur med hund effektiviserar igen jakten på dessa kraftigt ökade arter och förbättrar möjligheterna till jakt med hund.  När man jagar med en hund får bytet inte utsättas för onödig ansträngning till exempel med tanke på is- och snöförhållandena och lufttemperaturen.

Begäran om utlåtande, utkastet till statsrådets förordning och motiveringspromemorian finns att få på adressen mmm.fi/sv/paremiss.

Mer information: 
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229, fornamn.efternamn@mmm.fi