Siirry sisältöön

Den nya jägarutbildningen startar som pilotutbildning i Orimattila jaktvårdsförening den 27 juni 2022

I den nya jägarpilotutbildningen erbjuds de som börjat jaga i vuxen ålder en möjlighet att bekanta sig med jakten under handledning.

Allt fler nya jägare saknar tidigare kontaktyta till hobbyn och har inte möjlighet att efter avlagd jägarexamen skaffa sig mer grundläggande färdigheter och kunskap om jakt.

– Ungdomsverksamheten inom jakt är aktiv på många ställen, vilket gör att unga nya jägare har relativt goda möjligheter att komma igång med sin hobby. För dem som börjar med hobbyn i vuxen ålder är situationen svårare. Med den nya utbildningshelheten för jägare svarar man mot efterfrågan, säger Finlands viltcentrals specialplanerare Marko Mikkola.

 

Pilothelheterna startar

Syftet med de nya jägarutbildningarna är att erbjuda utbildnings- och hobbymöjligheter för nya jägare i området. I pilotutbildningarna utvecklas en fungerande utbildningshelhet.

I pilotprojekten ordnas utbildning bland annat i följande ämnen:

  • Inledande möte och utbildning i jaktföreningsverksamhet
  • Utbildningen ABC för jaktskytte
  • Introduktion i viltvård
  • Jaktdag

En förutsättning för deltagande är avlagd jägarexamen, betald jaktvårdsavgift och minst 18 års ålder. Deltagarantalet är högst 12 personer/pilot.

Orimattila jaktvårdsförenings pilotutbildning

Startar måndagen den 27 juni 2022. Anmälningstiden löper ut den 16 juni 2022. De anmälda kontaktas senast den 20 juni 2022.

 

Tilläggsuppgifter om ämnet samt anmälningar: https://www.riistainfo.fi/uuden-metsastajan-koulutuspilotit-kaynnistyvat/ (riistainfo.fi)

 

Tilläggsuppgifter:

Verksamhetsledare Pertti Oksanen, Orimattila jvf 044 566 4720

 

Allmänt om pilotutbildningen:

specialplanerare Marko Mikkola, Finlands viltcentral 029 431 2282