Siirry sisältöön

De som jagar i renskötselområdet bör kontrollera situationen för renarbetet

Det är viktigt att de som jagar inom renskötselområdet i förväg tar reda på om renarbete pågår i området samtidigt. 

I september-oktober startar renskiljningen i renskötselområdet, varvid det kan finnas upp till tusen renar på ett område. Finlands viltcentral påminner dem som jagar i renskötselområdet om att innan jakten startar ta reda på eventuella renarbeten, antingen genom att höra med renbeteslagets renvärd eller via tjänsten porotyot.fi.

I synnerhet den som jagar med hund ska undvika områden där renarbeten är i gång. Om en hund orsakar skada, ska händelsen anmälas till renvärden. Också om man påträffar en död ren ska renvärden för det lokala beteslaget meddelas.

Poro tunturimaisemassa.