Siirry sisältöön

De nya förordningarna begränsar jakten på sjöfåglar på tillbakagång

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande

Förbudet mot jakt på brunand och småskrake förlängs med tre år. Likaså ska förbudet mot jakt på alfågel fortsätta i inlandet. I havsområdet är fångstkvoten per jägare fortfarande högst fem alfåglar per dygn. Jakt på sädgås tillåts i begränsad omfattning på samma sätt som i fjol. Förordningarna som undertecknades i dag träder i kraft den 20 augusti.

Stjärtand, bläsand, vigg, skedand, årta och sothöna har minskat i antal redan i mer än 15 år. Enligt Naturresursinstitutets och Naturhistoriska centralmuseets senaste inventeringar av sjöfåglar har också bestånden av våra fyra viktigaste andfåglar minskat under de senaste fem åren. Enligt de senaste inventeringarna har också beståndet av gräsand minskat något, medan bestånden av kricka, bläsand och knipa har minskat under en längre tid.

Användningen av föda som lockbete begränsas

En viktig orsak till de minskade populationerna är att det blivit vanligare att locka sjöfåglar med föda. Enligt Naturresursinstitutets undersökning hämtas det cirka sex miljoner kg spannmål per år i vattendragen för att utfodra sjöfåglar. Detta har lett till väldigt stora fångster som inte tidigare har varit möjliga i tidigare jaktområden och med sedvanliga fångstmetoder, det vill säga att man letar efter, vadar och ror nära stranden, väntar vid fåglarnas flygvägar och lockar med vettar. Då är fångsten några änder per jägare. En effektivare jakt orsakar mycket sannolikt överbeskattning eftersom bestånden av nästan alla andfåglar minskar. En stor del av de sjöfåglar som lever i EU häckar i Finland.

Därför vill jord- och skogsbruksministeriet begränsa användningen av föda som lockbete. Avsikten är att minska trycket på jakt särskilt på fåtaliga sjöfågelarter för att populationerna ska kunna återhämta sig utan att jakten på dem behöver förbjudas helt. Ändringarna som gäller att använda föda som lockbete påverkar inte höstens jakt, men beredningen av ärendet fortsätter.

Mer information:

Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo(at)mmm.fi