Siirry sisältöön

Dags att ansöka om dispenser för jakt på lodjur

Jakt på lodjur i stamvårdande syfte ytterom renskötselområdet startar i början av december. Dispens som krävs för det bör man ansöka om från Finlands viltcentral senast måndagen 26.9.2016.

I första hand ansöker man elektroniskt om dispens för lodjur på adressen luvat.riista.fi. Autentiseringen gör man med Oma riista – användarkoder eller med bankkoder. Den elektroniska licensansökningstjänsten erbjuder ansökarna många nyttiga egenskaper. Licensansökaren får bland annat en egen sida för sitt bruk, där man förutom att lämna in ansökan kan ha ett arkiv över ansökta licenser samt till dem givna beslut. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba upp licensansökningsprocessen.

Det är möjligt att lämna in ansökan om dispens också per e-post eller brevledes till Finlands viltcentral licensförvaltningens registratorskontor.

Dispens för jakt på lodjur i stamvårdande syfte kan beviljas endast till områden med ett starkt lodjurs-bestånd, vilka fastställts av Naturresursinstitutet på basen av stamuppskattningen. Till samma områden beviljas inte överlappande dispenser. Finlands viltcentral rekommenderar att man tar kontakt med regionkontoret innan man lämnar in ansökan.

Man strävar till att göra dispensbesluten senast 20.10., så att de har vunnit laga kraft innan lodjursjakten börjar. Jakten på lodjur ytterom renskötselområdet börjar 1 december och upphör 28 februari.

Licensansökningstjänst
luvat.riista.fi

Licensförvaltningens registratorskontor
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi

Regionkontorens kontaktuppgifter
Riista.fi > Regioner och verksamhetspunkter

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi